Ole K. Grinde

K

Økonomisjef i Horten kommune

Ole har vært økonomisjef i Horten kommune siden 2012. Før dette jobbet han som konsulent for offentlig sektor i PwC og som økonomirådgiver i Drammen kommune.

Horten kommune tok i bruk Framsikt februar 2018. Målet var å implementere et helhetlig system med utgangspunkt i deres egen styringsmodell.

Dette innebærer blant annet:

  • Operasjonalisering av vedtatt kommuneplan via økonomiplan og bruk av virksomhetsplan
  • Fokus på en helhetlig, tillitsbasert internkontroll med temaene god økonomistyring, redusert sykefravær og bruk av sjekklister.
X