Foto: Privat

Pål Einar Dietrichs

K

Utviklings- og strategisjef i Hamar kommune

Pål Einar Dietrichs er for tiden PhD-stipendiat innen virksomhetsstyring ved Handelshøgskolen Innlandet (HINN). Han har permisjon fra Hamar kommune der han de siste årene har vært Utviklings- og strategisjef. Dietrichs har tidligere vært administrerende direktør for høgskolen i Hedmark og deretter høgskolen i Innlandet. Før det arbeidet han i Forsvarets øverste ledelse og ved Forsvarets høgskole. Dietrichs har vært konsernregnskapssjef for Forsvaret og programdirektør for Forsvarets samlede omstillingsprogram.

Dietrichs har militær utdanningsbakgrunn og er siviløkonom. Han har i tillegg en Master of Business Administration grad (MBA) og en Master of Management grad (MoM) fra Handelshøyskolen BI.

X