Foto: privat

Pål Helge Vorkinn

K

Kontroller i Gausdal kommune

Pål Helge har jobbet som kontroller i Gausdal kommune siden 2018. Hovedsakelig med økonomiplan, budsjett og rapportering. Han har jobbet mye med og i Framsikt siden Gausdal kommune tok i bruk løsningen i 2018. Er også involvert i analysearbeid, særlig innenfor pleie og omsorg. Bruker Excel aktivt i dette arbeidet, men ser fram til å kunne hente mer styringsinformasjon fra Framsikt.

Pål Helge jobbet tidligere i Lillehammer kommune i 14 år i ulike funksjoner innenfor pleie og omsorg, og som controller. 

Gausdal kommune tok i bruk de fleste moduler i Framsikt i 2018. De er med som pilot på den nye planmodulen, og deltar i prosjektet med styringsinformasjon fra pleie og omsorg.  

X