Foto: Arbeidets rett

Roger Mikkelsen

K

Økonomisjef i Røros kommune

Roger har jobbet som økonomisjef i Røros kommune i snaut 8 år. Han har jobbet med innføring av flere moduler fra Framsikt i kommunen de siste 4 årene.

Roger kom inn i kommunen omtrent samtidig med at det var klart at kommunen ville bli innmeldt på ROBEK-listen. En viktig strategi for å komme av denne listen har vært å bedre forståelsen av kommunens økonomi, utfordringer og muligheter i organisasjonen, hos politikere og innbyggere. Ved å bygge en forståelig, konsistent og relevant kommunikasjonsform for rapporter, planer og budsjetter, skal en felles virkelighetsforståelse gi et bedre grunnlag for å ta gode avgjørelser. Her har Framsikt sine løsninger vært sentrale. Røros kom seg fort av ROBEK-listen, og nå er fokuset rettet fremover.

X