Foto: privat

Ronny Frekhaug

K

Rådgiver i Ålesund kommune

Ronny Frekhaug jobber som rådgiver i stabsområdet strategi, samfunns- og næringsutvikling i Ålesund kommune.

Han har jobbet i kommunesektoren siden 1983, og i Ålesund kommune i ulike funksjoner siden 1987. De siste 16 årene har han vært kommunalsjef med litt ulike ansvarsområder, senest ansvaret for de tekniske tjenestene og de interne tjenestene.  

Ålesund kommune startet, som mange andre, bruken av Framsikt ved at de først kjøpte Analysemodulen, og deretter valgte Framsikt som deres verktøy for helhetlig styring i 2018. 

X