Hvordan gjennomføres konferansen? 

Vårt digitale brukerforum vil sendes i en webportal med enkelt brukergrensesnitt slik at du som deltaker lett skal kunne navigere mellom de ulike foredragene og sesjonene, og på den måten få den beste opplevelsen av konferansen.

I planleggingen har vi lagt vekt på toveis kommunikasjon med deg som deltaker, dette gjenspeiler webportalen vi skal sende konferansen gjennom. Her vil man kunne stille spørsmål til de enkelte foredragene og medvirke i en felles aktivitetsstrøm med de andre deltakerne gjennom hele konferansen.

Alle sesjoner blir tilgjengelig for deg som deltager i portalen etter konferansen slik at du kan se foredragene om igjen hvis du ønsker.

Prisen for konferansen gjenspeiler selvsagt at det ved en digital konferanse ikke er utgifter til hotell og bespisning. Vi håper selvsagt at så mange som mulig av våre brukere har mulighet til å delta og gir derfor grupperabatt ved mer enn fem påmeldte fra samme firma/kommune. Dette innebærer at alle deltakere, utover de fem første, får fri deltakelse!

Dette er det allerede flere kommuner som har benyttet seg av. Asker kommune topper så langt listen med over 30 påmeldte, og har planlagt å legge til rette for bruk av ulike møterom på kommunehuset og visning av foredrag på storskjerm de to konferansedagene, samt enkeltvis deltakelse fra egen pc. Vi håper flere lar seg inspirere av dette og sammen skaper den gode konferansefølelsen. Programmet har svært nyttig stoff både for kommuneledelse, politikere, økonomiavdeling, planleggere, digitaliseringsrådgivere, klimarådgivere og virksomhetsledere.

 

X