Meld deg på Brukerforum 2021

Gruppepriser (inkl. mva)

Enkeltbillett (1-4 personer): 2250,- pr person

Gruppe 5-9 personer: 1687,50,- pr person (25% rabatt)

Gruppe 10-19 personer: 1350,- pr person (40% rabatt)

Gruppe 20-39 personer: 1225,- pr person (50% rabatt)

Gruppe over 40 personer: 900,- pr person (60 %rabatt)

 

Frist for påmelding

Ordinær frist for påmelding er 1. november.

Vi fått signaler fra noen kommuner på at de gjerne vil delta, men ikke kan melde på helt enda. Vi har derfor valgt å forskyve den absolutte fristen for påmelding til 15. november.

Merk samtidig at all påmelding etter 1. november er bindende og at evt. avbestillinger etter 1. november ikke refunderes. 

Meld dere på sammen

For å gjøre påmeldingen enklere har vi lagt opp til at en kontaktperson per kommune kan melde på en gruppe sammen. Den som melder på er ikke nødt til å fylle inn alle deltakerne ved påmeldingen, dette kan gjøres ved et senere tidspunkt dersom man ikke har oversikt over hvem som skal delta enda. Velg da alternativet «Bestill uspesifiserte billetter».

Antall påmeldte fra gitt kommune/firma vil oppsummeres før fakturering slik at man oppnår korrekt grupperabatt, uavhengig av om man melder på som felles gruppe eller har gjort flere påmeldinger enkeltvis.

 

Har du spørsmål angående påmeldingen eller fakturering kan disse rettes til support@checkin.no

 

X