Hva koster det å delta?

Oppgitte priser er inkl. mva.

Helpensjon* 26. og 27. november  – 5999,-

Dagspakke begge dager  – 3504 ,-

Dagspakke en dag  – 2893 ,-

 

*Helpensjon inkluderer konferanse to dager, overnatting og festmiddag.

Grupperabatt for kommuner/firma med 10 eller flere deltakere med helpensjon.

 

X