Kommunalbanken Norge er den største långiveren til kommunesektoren. Vi tilbyr konkurransedyktig, langsiktig og stabil finansiering av samfunnsviktige investeringer med lang levetid. Våre lån gir fleksibilitet og skreddersøm til ulike finansieringsbehov.

KBN er statens finansinstitusjon for kommunal finansiering og har som formål er å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver.

KBN er en langsiktig partner for norske kommuner og fylkeskommuner. Vi skal tilbyr attraktive finansieringsløsninger med utgangspunkt i en effektiv tilgang til kapitalmarkeder over hele verden. Gjennom finansiell kompetanse, digital samhandling og innsikt i kommunal sektor, skal vi bidra til at våre kunder lykkes i arbeidet med å utvikle best mulig velferd til innbyggerne.

Telefon:

Hjemmeside:

VÅRE LÅNEPRODUKTER

Grønne lån kan finansiere prosjekter som fører til redusert energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller bidrar til lokal klimatilpasning. Grønne lån gis 0,1 prosentpoeng rabatt.

Kommunalbanken tilbyr rimelige lån til norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. Kjernen i virksomheten vår er å gi gunstige, langsiktige lån med høy forutsigbarhet for kunden.
Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.
X