Hvordan arkivere analysen,  slik at du senere kan se hva du tidligere har skrevet på enkeltindikatorer.

Du kan til enhver tid eksportere de indikatorene du analyserer til word, få med deg tabell, graf og din analysetekst, og se hvordan det ser ut i dokumentet. For å ta vare på den analysen man skriver til de ulike prosessene i årshjulet, har vi laget en publiseringsfunksjon, som i praksis blir et arkiv over dine analyser.

Det som skjer i praksis, er at når du f.eks. skal eksportere analysen til årsmeldingen 2015 for siste gang, så bruker du publiseringsknappen isteden for eksport. Du får da spørsmål om å skrive et navn på det dokumentet du publiseres, f.eks gi navnet Årsmelding 2015. Det publiserte dokumentet blir liggende i analysemodulen slik at det kan hentes opp som et arkivert dokument til senere. Samtidig kopieres analyseteksten du har skrevet på hver indikator, og blir liggende tilgjengelig for oppslag på den indikatoren. Det betyr at dersom du skal lage en analyse på samme indikator til økonomiplanen, så ser du enkelt hva du skrev på denne indikatoren til årsmeldingen. Dersom man gjør dette systematisk, vil man på den enkelte indikator kunne se hva man skrev i årsmelding 2014, 2015, Økonomiplan 2016-2019 og så videre.

Share This
X