Skoleeiere plikter, som ett ledd i opplæringslovens § 13-10, å utarbeide en årlig tilstandsrapport om tilstanden i opplæringen. Den skal som et minimum omhandle læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men er ment å bygges ut med annen omtale som skoleeiere ser som formålstjenlig. Rapporten skal bidra til mer systematisk gjennomgang av kvalitetene på opplæringa og elevenes resultater, og den skal være grunnlag for å drøfte utviklingstiltak for skolen i kommunestyret og i fylkestinget.

Vi har, i vår løsning for fylkesbrukere, innhentet alle de obligatoriske og anbefalt indikatorene (iht. Udir) for tilstandsrapport av videregående. I tillegg har vi en rekke andre indikatorer som kan berike tilstandsrapporten i den grad man ønsker det. Du velger du selv hvilke indikatorer du vil inkludere. Ved å bruke Framsikt Analyse får du tilgang til å skrive tekst per indikator, samt oppsummering for hele området videregåendeopplæring. Du kan benytte deg av vårt verktøy for å finne relevante sammenlignings kommuner, eller du kan sette de kommunene du selv ønsker. Alt sammen kan enkelt eksporteres i et worddokument med illustrative grafer og tekst.

Muligheten for å arkivere dokumentet i løsningen gjør det tilgjengelig også for de andre Framsiktbrukerne (i din kommune), slik at de kan lese dokumentet på nett. I tillegg åpner dette for at man senere kan velge å se, for de enkelte indikatorene, hva som f.eks. ble skrevet i fjorårets rapport og dermed skape et mer helhetlig bilde av egen utvikling.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X