Skoleeiere plikter, som ett ledd i opplæringslovens § 13-10, å utarbeide en årlig tilstandsrapport om tilstanden i opplæringen. Den skal som et minimum omhandle læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men er ment å bygges ut med annen omtale som skoleeiere ser som formålstjenlig. Rapporten skal bidra til mer systematisk gjennomgang av kvalitetene på opplæringa og elevenes resultater, og den skal være grunnlag for å drøfte utviklingstiltak for skolen i kommunestyret og i fylkestinget.

Vi har, i vår løsning for fylkesbrukere, innhentet alle de obligatoriske og anbefalt indikatorene (iht. Udir) for tilstandsrapport av videregående. I tillegg har vi en rekke andre indikatorer som kan berike tilstandsrapporten i den grad man ønsker det. Du velger du selv hvilke indikatorer du vil inkludere. Ved å bruke Framsikt Analyse får du tilgang til å skrive tekst per indikator, samt oppsummering for hele området videregåendeopplæring. Du kan benytte deg av vårt verktøy for å finne relevante sammenlignings kommuner, eller du kan sette de kommunene du selv ønsker. Alt sammen kan enkelt eksporteres i et worddokument med illustrative grafer og tekst.

Muligheten for å arkivere dokumentet i løsningen gjør det tilgjengelig også for de andre Framsiktbrukerne (i din kommune), slik at de kan lese dokumentet på nett. I tillegg åpner dette for at man senere kan velge å se, for de enkelte indikatorene, hva som f.eks. ble skrevet i fjorårets rapport og dermed skape et mer helhetlig bilde av egen utvikling.

Share This
X