Her vil vi komme med et par tips til funksjonalitet i løsningen som det kan være greit å vite om og som kan forenkle arbeidet.

Du kan selv bestemme rekkefølgen på valgte sammenligningskommuner

Når man gjør en analyse kan rekkefølgen i grafer og tabeller være viktig for presentasjon av tallmaterialet. Vi har derfor forbedret funksjon for valg av sammenligningskommuner. For å endre rekkefølgen kan du rett og slett dra og slippe valgte kommuner i den rekkefølgen du ønsker. Vist rekkefølge i grafer og tabeller vil oppdatere seg tilsvarende og det er også denne rekkefølgen som vil fremkomme i en evt. dokumenteksport.

Skal du jobbe med tilstandsrapport for skole i Framsikt?

Framsikt har alle obligatoriske og anbefalte indikatorer fra udir slik at det er mulig å produsere analysen i Framsikt. Framsikt baserer seg på de fire siste rapporteringsår for KOSTRA, men for en tilstandsrapport er man avhengig av å få med også data for innværende skoleår (2017-2018). Dette er data som vi i Framsikt vil legge på rapporteringsår 2017. Dersom du ønsker å få med 2017 i analysen kan du nå rett og slett velge 2017 i topp på samme måte som du velger sammenligningskommuner.

Legg indikator til valgt mal direkte fra søk

En stor del av analyseprosessen er utvelgelse av indikatorer, oppsett av mal. I Framsikt kan man søke blant alle indikatorer i løsningen og raskt finne frem til ønsket data. Det er nå også mulig å legge til indikatorer direkte fra søk, noe som sparer tid. Man huker ganske enkelt av foran ønskede indikatorer og valg lagres automatisk.

Synes du at oversikten med nøkkeltall i topp tar stor plass?

Du kan enkelt skjule denne oversikten ved å klikke på «skjule oversikt».

Share This
X