Her vil vi komme med et par tips til funksjonalitet i løsningen som det kan være greit å vite om og som kan forenkle arbeidet.

Du kan selv bestemme rekkefølgen på valgte sammenligningskommuner

Når man gjør en analyse kan rekkefølgen i grafer og tabeller være viktig for presentasjon av tallmaterialet. Vi har derfor forbedret funksjon for valg av sammenligningskommuner. For å endre rekkefølgen kan du rett og slett dra og slippe valgte kommuner i den rekkefølgen du ønsker. Vist rekkefølge i grafer og tabeller vil oppdatere seg tilsvarende og det er også denne rekkefølgen som vil fremkomme i en evt. dokumenteksport.

Skal du jobbe med tilstandsrapport for skole i Framsikt?

Framsikt har alle obligatoriske og anbefalte indikatorer fra udir slik at det er mulig å produsere analysen i Framsikt. Framsikt baserer seg på de fire siste rapporteringsår for KOSTRA, men for en tilstandsrapport er man avhengig av å få med også data for innværende skoleår (2017-2018). Dette er data som vi i Framsikt vil legge på rapporteringsår 2017. Dersom du ønsker å få med 2017 i analysen kan du nå rett og slett velge 2017 i topp på samme måte som du velger sammenligningskommuner.

Legg indikator til valgt mal direkte fra søk

En stor del av analyseprosessen er utvelgelse av indikatorer, oppsett av mal. I Framsikt kan man søke blant alle indikatorer i løsningen og raskt finne frem til ønsket data. Det er nå også mulig å legge til indikatorer direkte fra søk, noe som sparer tid. Man huker ganske enkelt av foran ønskede indikatorer og valg lagres automatisk.

Synes du at oversikten med nøkkeltall i topp tar stor plass?

Du kan enkelt skjule denne oversikten ved å klikke på «skjule oversikt».

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X