Tips til hvordan finne sammenligningskommuner som gir det beste sammenligningsgrunnlaget.

Løsningen vår for å finne sammenligningskommuner gir deg mange muligheter for filtrering. Det er ofte dere som kjenner egen kommune som er best egnet til å finne de filtreringene som gir det beste sammenligningsgrunnlaget for dere. Men her er et utgangspunkt basert på erfaring fra våre brukere.

 • Gjør følgende innstillinger i filteret
  • Ta med kommuner som har 5% høyere inntekter enn deg og lavere
  • Filtrer ut kommuner som har 5% lavere utgiftsnivå enn deg og høyere
  • Filtrer bort kommuner som har mye høyere befolkningsvekst enn deg, og sett filtrene for areal og befolkningstetthet til maks verdi eller prøv deg fram hvis du mener det er relevant å begrense
  • Bruk filtrene for befolkningssammensetning for å finne kommuner med omtrent samme utgiftsprofil som deg
  • Ønsker du filtrere på kvalitet, kan du bruke rangeringene i kommunebarometeret, og bare ta med de kommunene som er bedre enn deg på ett eller flere tjenesteområder (avhengig av om du lager en tilstandsrapport på ett bestemt område eller skriver en generell analyse på kommunenivå)
Share This
X