Tips til hvordan finne sammenligningskommuner som gir det beste sammenligningsgrunnlaget.

Løsningen vår for å finne sammenligningskommuner gir deg mange muligheter for filtrering. Det er ofte dere som kjenner egen kommune som er best egnet til å finne de filtreringene som gir det beste sammenligningsgrunnlaget for dere. Men her er et utgangspunkt basert på erfaring fra våre brukere.

 • Gjør følgende innstillinger i filteret
  • Ta med kommuner som har 5% høyere inntekter enn deg og lavere
  • Filtrer ut kommuner som har 5% lavere utgiftsnivå enn deg og høyere
  • Filtrer bort kommuner som har mye høyere befolkningsvekst enn deg, og sett filtrene for areal og befolkningstetthet til maks verdi eller prøv deg fram hvis du mener det er relevant å begrense
  • Bruk filtrene for befolkningssammensetning for å finne kommuner med omtrent samme utgiftsprofil som deg
  • Ønsker du filtrere på kvalitet, kan du bruke rangeringene i kommunebarometeret, og bare ta med de kommunene som er bedre enn deg på ett eller flere tjenesteområder (avhengig av om du lager en tilstandsrapport på ett bestemt område eller skriver en generell analyse på kommunenivå)
Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X