Budsjettendringer i Framsikt Årsbudsjett

25
juni, 2020
Vi planlegger i oppdateringene i august å gjøre tilgjengelig en ny funksjon i Framsikt Årsbudsjett som skal hjelpe brukere til å få en enklere oversikt over innholdet i vedtak om budsjettreguleringer.
Funksjonen skal vise tall i et budsjettskjema format (1A/1B) og med kolonner for Opprinnelig budsjett og Siste regulerte budsjett. Mellom disse vil det være en kolonne for hvert vedtak om budsjettregulering. Skjermbildet vil støtte både bruk av Budsjettrunde og Justeringskode som identifikator til vedtaket. Skjermbildet vil også være tilgjengelig på kommunenivå og på lavere organisasjons-/tjenesteområde nivå i kommunen.

Tilbakemeldinger fra kommuner som har medvirket i utformingen av funksjonaliteten gjør at vi tror dette kan bli en nyttig funksjon både sentralt og i tjenesteområdene samt for revisor. Vi vil forsøke å gjøre den tilgjengelig også for politikere gjennom dokumenteksporten i Rapportering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Lag et planverktøy til kommunene!

- Lag en modul for kommunale planer! Dette entydige rådet fikk Framsikt da vi samlet 9 kommuner i Sandvika torsdag 13. juni for å drøfte behovet for en egen programvare for å produsere og publisere kommunale planer. - Dette vil være et nyttig verktøy for oss, var signalet fra så vel planleggere som økonomer.

Møte

Framsikt blir flere

Vi opplever stor etterspørsel etter Framsikts løsninger, og vi har derfor en tid annonsert etter flere dyktige...

Følg den røde tråden ved å utarbeide Virksomhetsplaner

Flere kommuner benytter Virksomhetsplanmodulen i Framsikt for å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. Mange erfarer også at virksomhetsplanen er et oppslagsverk for lederne på hva de skal ha søkelys på dette året.

Share This
X