Budsjettendringer i Framsikt Årsbudsjett

25
juni, 2020
Vi planlegger i oppdateringene i august å gjøre tilgjengelig en ny funksjon i Framsikt Årsbudsjett som skal hjelpe brukere til å få en enklere oversikt over innholdet i vedtak om budsjettreguleringer.
Funksjonen skal vise tall i et budsjettskjema format (1A/1B) og med kolonner for Opprinnelig budsjett og Siste regulerte budsjett. Mellom disse vil det være en kolonne for hvert vedtak om budsjettregulering. Skjermbildet vil støtte både bruk av Budsjettrunde og Justeringskode som identifikator til vedtaket. Skjermbildet vil også være tilgjengelig på kommunenivå og på lavere organisasjons-/tjenesteområde nivå i kommunen.

Tilbakemeldinger fra kommuner som har medvirket i utformingen av funksjonaliteten gjør at vi tror dette kan bli en nyttig funksjon både sentralt og i tjenesteområdene samt for revisor. Vi vil forsøke å gjøre den tilgjengelig også for politikere gjennom dokumenteksporten i Rapportering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt Awards 2018

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt.

Bilde av mann som står foran en stor skjerm

Konsolidering – ny funksjonalitet i Framsikt

Fra regnskapsåret 2020 skal kommunen utarbeide konsolidert årsregnskap. Dette kommer i tillegg til årsregnskap fra hver av enhetene som allerede utarbeider det. Framsikt har gjennom høsten utviklet et verktøy som kommunene kan benytte for å utarbeide og presentere slikt regnskap i årsberetningen. I tillegg er det også laget funksjonalitet som gjør at kommunen kan importere konsolidert årsbudsjett, både som opprinnelig og revidert budsjett. Det vil skje en videreutvikling av løsningen der det vil komme funksjonalitet for å også konsolidere disse på samme måte som årsregnskapet.

Ny funksjonalitet for bedre kontroll med budsjett til nye tiltak

Framsikt og Bergen kommune har gjennom vinteren og våren utviklet en ny funksjonalitet i Rapportering hvor budsjettmidler på nye økonomiplantiltak kan automatisk avsettes til et sentralt ansvar og så tilbakeføres når tjenesteområdet rapporterer at tiltaket er startet opp eller fullført. Avsetting skjer i starten av året, og tilbakeføringen skjer løpende i forkant av hver rapportering. Funksjonaliteten har god støtte for begrunnelse av både avsetting og tilbakeføring fra både tjenesteområdet og økonomifunksjonen.

Share This
X