Vi har nå passert 1000 brukere i Framsikt! Disse er fordelt på 76 kommuner i tillegg til 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn og konsulenter i pwc.

Share This
X