Brukertips – Nyttig å vite i analysemodulen

Her vil vi komme med et par tips til funksjonalitet i løsningen som det kan være greit å vite om og som kan forenkle arbeidet. Du kan selv bestemme rekkefølgen på valgte sammenligningskommuner Når man gjør en analyse kan rekkefølgen i grafer og tabeller være viktig...

Brukertips – Arkiver dine analyser

Hvordan arkivere analysen,  slik at du senere kan se hva du tidligere har skrevet på enkeltindikatorer. Du kan til enhver tid eksportere de indikatorene du analyserer til word, få med deg tabell, graf og din analysetekst, og se hvordan det ser ut i dokumentet. For å...

Brukertips – Finn sammenligningskommuner

Tips til hvordan finne sammenligningskommuner som gir det beste sammenligningsgrunnlaget. Løsningen vår for å finne sammenligningskommuner gir deg mange muligheter for filtrering. Det er ofte dere som kjenner egen kommune som er best egnet til å finne de filtreringene...
X