Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt 22 Oktober, 2019 Økonomiplanforskriften som ble publisert i juni 2019 inneholdt nye obligatoriske oversikter. Framsikt har gjennom sommeren og høsten løpende oppdatert oversiktene i tråd med tilgjengelig informasjon....
Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

  Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran 07 Oktober, 2019 Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av klimasaken og hva de kan bidra med for å oppfylle klimamålene, og Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av sitt klimaavtrykk....
Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

  Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt 27 Juni, 2019 Budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven er nå fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forskriften regulerer kommunens behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap...
Mål og strategier i handlingsplanen

Mål og strategier i handlingsplanen

  Mål og strategier i handlingsplanen 27 Juni, 2019 Asker kommune har i sitt forberedende arbeid med plansystem og handlingsprogram ifm. nye Asker kommune utarbeidet en veiledning til bruk av mål, strategier, oppdrag og oppgaver. Vi synes denne veiledningen er en...
Lag et planverktøy til kommunene!

Lag et planverktøy til kommunene!

  Lag et planverktøy til kommunene! 27 Juni, 2019 – Lag en modul for kommunale planer! Dette entydige rådet fikk Framsikt da vi samlet 9 kommuner i Sandvika torsdag 13. juni for å drøfte behovet for en egen programvare for å produsere og publisere kommunale...
Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
X