Kundehistorie – Planmodulen

Ny kommune, et virvar av planer og ulik begrepsbruk gjorde at behovet for et nytt verktøy for kommunal planlegging stod høyt på agendaen hos Molde kommune. Valget falt på Framsikt og modulen for Kommunale planer. Og bare tre dager etter at avtalen var signert, var opplæringen i gang.  

Nesodden kommune har klare ambisjoner om å skape en rød tråd mellom planer og den løpende virksomhetsstyringen i kommunen. Faktisk, så klare ambisjoner at de i 2020 vant Framsikt sin pris for beste rød tråd i virksomhetsstyringen.

Gjennom å bruke Planmodul har vi fått ryddet opp i strukturer og begreper. Det henger bedre sammen. Når du skal jobbe i Framsikt så legger det føringer for standardisering, som gjør at du må rydde i og definere begrep ordentlig.

– Vår hovedmotivasjon for også å ta i bruk Planmodulen i Framsikt er forenkling og fornying. Vi får muligheten til å få planene i en ny drakt, blir digitale og får den røde tråden, sier Ronny Frekhaug, rådgiver i Ålesund kommune.

Kinn har som mål at Framsikt på sikt skal bli standardverktøyet for organisasjonen. Kommunen bruker allerede flere av Framsikts moduler. Da modulen for kommunale planer ble lansert så de muligheter.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert

X