Kundehistorie – Virksomhetsplanmodulen

Brukervennlighet og digitalisering var to viktige grunner til at Alta kommune tok i bruk Framsikt for fem år siden. I dag bruker kommunen Virksomhetsplanmodulen for å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunens retningslinjer.

Kvinesdals politikere etterspurte tydeligere dokumentasjon på hvordan administrasjonen fulgte opp politiske vedtak og verbalforslag. Løsningen ble Framsikts Virksomhetsplanmodul, hvor politiske punkt nå legges inn og delegeres ut til ansvarlig virksomhetsleder. 

Virksomhetsplanmodulen i Framsikt skal sikre at virksomhetene jobber mot det samme målet, og slik gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. For Lindesnes kommune var modulen også nyttig da tre kommuner, med ulike arbeidsvaner og metoder, skulle slåes sammen til en kommune.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert

X