Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen  For Nordre Follo var særlig ønsket om et bedre system for politikerspørsmål en av grunnene til at de valgte å ta i bruk Politikermodulen fra Framsikt. Etter å ha brukt modulen i budsjettprosessen, kan Inger-Lise Klevset,...
Planmodulen gjør det transparent og enkelt

Planmodulen gjør det transparent og enkelt

Planmodulen gjør det transparent og enkelt   Nesodden kommune har klare ambisjoner om å skape en rød tråd mellom planer og den løpende virksomhetsstyringen i kommunen. Faktisk, så klare ambisjoner at de i 2020 vant Framsikt sin pris for beste rød tråd i...
Bedre struktur i planarbeidet

Bedre struktur i planarbeidet

Bedre struktur i planarbeidet – Før lagde vi alle planer i et Word-dokument. Det var mappestrukturer i alle retninger og litt kaotisk. Det sier John Olaf Røhme, assisterende rådmann og kommunalsjef, i Luster kommune i Vestland fylke. Mars 2021 Kommunen har brukt...
Framsikt gir oss den røde tråden

Framsikt gir oss den røde tråden

Framsikt gir oss den røde tråden – Vår hovedmotivasjon for også å ta i bruk Planmodulen i Framsikt er forenkling og fornying. Vi får muligheten til å få planene i en ny drakt, blir digitale og får den røde tråden, sier Ronny Frekhaug. Han har jobbet i Ålesund...
Et bedre verktøy for å følge opp kommunale planer

Et bedre verktøy for å følge opp kommunale planer

Et bedre verktøy for å følge opp kommunale planer – Helt siden jeg fikk informasjon om økonomidelen av dette programmet, har jeg sett potensiale. Jeg tenkte jøss, muligheten til å se ting i en helhet har jeg ventet på i 25 år, sier Anders Moen, leder for fag og...
X