Se Larvik kommune sin KOSTRA Analyse

Larvik kommune har høsten 2015 gjennomført en grundig KOSTRA Analyse hvor alle tjenesteområder har vært involvert i analysearbeidet. Se dokumentet her. Analysen er publisert sammen med Handlingsplanen for 2016-2019. Etter erfaringene med Framsikt Analyse i egen...

Åpent referansegruppemøte i januar

Vi vil arrangere et åpent referansegruppemøte i januar hvor du kan høre representanter fra våre piloter fortelle om erfaringer fra prosjektet og utprøvingene i årets budsjettprosess. Følg med i vårt neste nyhetsbrev for mer informasjon om program, tid og...

Nye kunder på Framsikt Analyse

Det er så langt i år 34 kommuner som har valgt å starte med Framsikt Analyse. De siste kommunene som har tatt Analyse i bruk er Aukra, Marnardal, Ørsta, Selje og Øyer kommune.
X