Digitale årsrapporter

12

April, 2019

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune.

Årsrapportene utarbeides med bruk av Framsikt modulen Rapportering. Her rapporterer man på regnskap, budsjett, sykefravær og mot handlingsplanen for året med hensyn til mål, resultater, vedtak, investeringer og tiltak. Modulen har kraftige og fleksible tekstfunksjoner for å utarbeide tekst-innholdet i tjenesteområdene delegert. Man kan her også bruke tabeller, bilder og video for å levendegjøre innholdet i rapporten. Ved å bruke digitale årsrapporter på web så skaper man en helt annen tilgjengelighet for innbyggere og politikere til kommunens resultater. Med Framsikt Rapportering sparer man arbeidstid i utarbeidelse og sammenstilling, man får også involvert bredt i organisasjonen og ikke minst så sparer man papir og miljøet ved å lage digitale dokumenter.

Til årets årsrapporter er det utviklet et nytt web-design som er mer tilgjengelig mht. universell utforming, mer moderne og som har enda bedre muligheter for å kommunisere hovedpunkter til årsrapporten til leseren gjennom informasjonsfliser på forsiden med bruk av bilder, video og ingresstekster. Tabellene i årsrapporten har også fått nytt design som gjør de mer lesbare, samt at superbruker har fått nye muligheter for å velge kolonner og kolonnebredder i tabellene. Sidene i årsrapporten i tillegg fått forbedret navigasjon for å øke brukervennligheten for leseren.

Det nye web designet er nå tilgjengelig når tertial- og kvartalsrapporter utarbeides i 2019. Dette er også under utvikling for Økonomiplanmodulen og er tilgjengelig der fra primo juni 2019.

Vi i Framsikt er veldige stolte av de sluttproduktene som kommunene lager med Framsikt og vi ser fram til å dele de øvrige etter hvert som de blir ferdige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av klimasaken og hva de kan bidra med for å oppfylle klimamålene, og Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av sitt klimaavtrykk. Gjennom kommunale Klimabudsjett synliggjøres pengebruken knyttet til kommunens klimatiltak og mål for reduksjon av klimautslipp. Vi i Framsikt ønsker derfor å legge til rette for å utarbeide budsjettet gjennom våre løsninger. Les mer
Share This
X