Digitale årsrapporter

12

April, 2019

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune.

Årsrapportene utarbeides med bruk av Framsikt modulen Rapportering. Her rapporterer man på regnskap, budsjett, sykefravær og mot handlingsplanen for året med hensyn til mål, resultater, vedtak, investeringer og tiltak. Modulen har kraftige og fleksible tekstfunksjoner for å utarbeide tekst-innholdet i tjenesteområdene delegert. Man kan her også bruke tabeller, bilder og video for å levendegjøre innholdet i rapporten. Ved å bruke digitale årsrapporter på web så skaper man en helt annen tilgjengelighet for innbyggere og politikere til kommunens resultater. Med Framsikt Rapportering sparer man arbeidstid i utarbeidelse og sammenstilling, man får også involvert bredt i organisasjonen og ikke minst så sparer man papir og miljøet ved å lage digitale dokumenter.

Til årets årsrapporter er det utviklet et nytt web-design som er mer tilgjengelig mht. universell utforming, mer moderne og som har enda bedre muligheter for å kommunisere hovedpunkter til årsrapporten til leseren gjennom informasjonsfliser på forsiden med bruk av bilder, video og ingresstekster. Tabellene i årsrapporten har også fått nytt design som gjør de mer lesbare, samt at superbruker har fått nye muligheter for å velge kolonner og kolonnebredder i tabellene. Sidene i årsrapporten i tillegg fått forbedret navigasjon for å øke brukervennligheten for leseren.

Det nye web designet er nå tilgjengelig når tertial- og kvartalsrapporter utarbeides i 2019. Dette er også under utvikling for Økonomiplanmodulen og er tilgjengelig der fra primo juni 2019.

Vi i Framsikt er veldige stolte av de sluttproduktene som kommunene lager med Framsikt og vi ser fram til å dele de øvrige etter hvert som de blir ferdige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Bistand til utarbeidelse av Kostra-analyser

Framsikt Analyse gjør det mulig å utarbeide gode og omfattende Kostra-analyser på en effektiv og brukervennlig måte, og så langt har over 150 kommuner har valgt å abonnere på vår løsning. Vi opplever samtidig at, av ulike årsaker, ønsker noen kommuner å få bistand til å utarbeide selve analysen. Det kan være opplevd tidspress, interne ressurskabal, eller simpelthen at man ønsker at en tredjepart skal vurdere kommunen utenifra. I tillegg kan det være at kommunen ønsker dybdeanalyser av enkelte utvalgte områder. Vi i Framsikt ønsker å møte dette behovet og er derfor stolte av å kunne annonsere at vi nå tilbyr utarbeidelse av Kostra- og dybdeanalyser via vår partner BDO.

Share This
X