Digitale årsrapporter

12

April, 2019

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune.

Årsrapportene utarbeides med bruk av Framsikt modulen Rapportering. Her rapporterer man på regnskap, budsjett, sykefravær og mot handlingsplanen for året med hensyn til mål, resultater, vedtak, investeringer og tiltak. Modulen har kraftige og fleksible tekstfunksjoner for å utarbeide tekst-innholdet i tjenesteområdene delegert. Man kan her også bruke tabeller, bilder og video for å levendegjøre innholdet i rapporten. Ved å bruke digitale årsrapporter på web så skaper man en helt annen tilgjengelighet for innbyggere og politikere til kommunens resultater. Med Framsikt Rapportering sparer man arbeidstid i utarbeidelse og sammenstilling, man får også involvert bredt i organisasjonen og ikke minst så sparer man papir og miljøet ved å lage digitale dokumenter.

Til årets årsrapporter er det utviklet et nytt web-design som er mer tilgjengelig mht. universell utforming, mer moderne og som har enda bedre muligheter for å kommunisere hovedpunkter til årsrapporten til leseren gjennom informasjonsfliser på forsiden med bruk av bilder, video og ingresstekster. Tabellene i årsrapporten har også fått nytt design som gjør de mer lesbare, samt at superbruker har fått nye muligheter for å velge kolonner og kolonnebredder i tabellene. Sidene i årsrapporten i tillegg fått forbedret navigasjon for å øke brukervennligheten for leseren.

Det nye web designet er nå tilgjengelig når tertial- og kvartalsrapporter utarbeides i 2019. Dette er også under utvikling for Økonomiplanmodulen og er tilgjengelig der fra primo juni 2019.

Vi i Framsikt er veldige stolte av de sluttproduktene som kommunene lager med Framsikt og vi ser fram til å dele de øvrige etter hvert som de blir ferdige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Ny funksjonalitet for bedre kontroll med budsjett til nye tiltak

Framsikt og Bergen kommune har gjennom vinteren og våren utviklet en ny funksjonalitet i Rapportering hvor budsjettmidler på nye økonomiplantiltak kan automatisk avsettes til et sentralt ansvar og så tilbakeføres når tjenesteområdet rapporterer at tiltaket er startet opp eller fullført. Avsetting skjer i starten av året, og tilbakeføringen skjer løpende i forkant av hver rapportering. Funksjonaliteten har god støtte for begrunnelse av både avsetting og tilbakeføring fra både tjenesteområdet og økonomifunksjonen.

Tjenesteabonnement

Vi jobber kontinuerlig for at alle våre kunder skal få gode opplevelser i samtlige deler av sin kundereise med Framsikt. Et tjenesteabonnement inkluderer tjenestebehov utover ordinær support og målet er et tilbud som sikrer forutsigbarhet og fleksibilitet og dermed bidrar til mer effektiv bruk av løsningen.

Share This
X