Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Vi har tatt inn disse resultatene for 2014 og 2015 i Framsikt.

Share This
X