Eva Britt Isager

K

Klimasjef i Bergen kommune

Bergen kommune skal gå foran og sørge for at bergensregionen fremstår som en region som tar klimautfordringen på alvor. Byrådsavdeling for Klima, kultur og næring har det overordnede ansvaret for klima- og miljøarbeidet. Klimasjefens hovedoppgaver er å organisere og koordinere alle aktiviteter innen klima og miljø, og utarbeide strategi og planer for området. Som klimasjef skal Isager være en pådriver i klima- og miljøarbeidet, og ha ansvar for nettverksbygging mot kompetanse- og forskningsmiljøer lokalt og nasjonalt og internasjonalt.

Isager er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har lærereksamen fra Bergen Pedagogiske Høyskole. Hun kommer tidligere fra stillingen som direktør i stiftelsen GRIP (Grønt i Praksis). Isager har vært GRIPs direktør siden 1998.

X