september, 2019

23sep14:0014:30Webinar - Virksomhetsplan – få alle til å gå i samme retning med digital virksomhetsplan

Webinar event header

Beskrivelse

Målgruppe: Superbrukere i kommuner som har Analyse- og/eller Økonomiplanmodulen, men som ikke som ikke har Virksomhetsplanmodulen.

 

Virksomhetsplanmodulen nyttes for å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunens retningslinjer. Virksomhetsplanen vil være et oppslagsverk for lederne i virksomhetene og kan inneholde alt fra oppdragsbrev (tildelingsbrev) fra rådmannen, verbalvedtak med oppgaver fra politikere og sektorledere, konkrete mål og tiltak fra økonomi-/handlingsplanen, sjekklister for å sikre god internkontroll og synliggjøring av virksomhetens aktivitet. Virksomhetsplanen er sentral for å ivareta politisk og administrativ virksomhetsstyring og rapportering.

 

Tema i webinaret vil være:

  • Opprette og delegere oppdrag og oppgaver (f.eks. verbalvedtak)
  • Konkretisering av mål og tiltak fra økonomiplanen
  • Oppdragsbrev og lederavtaler
  • Internkontroll og sjekklister
  • Rapportering med elementer fra Virksomhetsplanen
  • Innspill og spørsmål

 

Du kan lese mer om modulen her.

Meld deg på 

 

 

Tidspunkt

(Mandag) 14:00 - 14:30

Arrangør

Framsikt ASTlf: 762 01 762 E-post: post@framsikt.no Bøveien 516, 8469 Bø i Vesterålen

X