september, 2019

23sep14:0014:30Webinar - Virksomhetsplan – få alle til å gå i samme retning med digital virksomhetsplan

Webinar event header

Mer

Hendelsesdetaljer

Målgruppe: Superbrukere i kommuner som har Analyse- og/eller Økonomiplanmodulen, men som ikke som ikke har Virksomhetsplanmodulen.

 

Virksomhetsplanmodulen nyttes for å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunens retningslinjer. Virksomhetsplanen vil være et oppslagsverk for lederne i virksomhetene og kan inneholde alt fra oppdragsbrev (tildelingsbrev) fra rådmannen, verbalvedtak med oppgaver fra politikere og sektorledere, konkrete mål og tiltak fra økonomi-/handlingsplanen, sjekklister for å sikre god internkontroll og synliggjøring av virksomhetens aktivitet. Virksomhetsplanen er sentral for å ivareta politisk og administrativ virksomhetsstyring og rapportering.

 

Tema i webinaret vil være:

  • Opprette og delegere oppdrag og oppgaver (f.eks. verbalvedtak)
  • Konkretisering av mål og tiltak fra økonomiplanen
  • Oppdragsbrev og lederavtaler
  • Internkontroll og sjekklister
  • Rapportering med elementer fra Virksomhetsplanen
  • Innspill og spørsmål

 

Du kan lese mer om modulen her.

Meld deg på 

 

 

Tidspunkt

(Mandag) 14:00 - 14:30

Arrangør

Framsikt ASTlf: 762 01 762 E-post: post@framsikt.no Sikanveien 1, 8470 Bø i Vesterålen

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
X