Forenkler arbeidet med gebyr-tabeller i Økonomiplanen

24

August, 2021

Skrevet av Halvor Walla

I Framsikt-oppdateringen i slutten av august kommer det en helt ny funksjonalitet for å automatisere utarbeidelsen av gebyr-tabellene i kommunens økonomiplan. Funksjonaliteten består av en ny fane i funksjonen Innspill og tekstbidrag for å registrere tabeller og gebyrer og et nytt kapittel på kommunenivå for Gebyrtabeller.

Ved hjelp av funksjonaliteten kan man opprette flere tabeller med tilhørende innlednings- og avslutningstekst. Gebyrene kan også grupperes i undergrupper. Undergruppene man skal benytte, må inntil videre opprettes av Framsikt Support. På hvert gebyr angis det enkelt hvilken tabell eller undergruppe det tilhører, gebyrbeløp i 2021 og 2022 samt enhetsbeskrivelse og en merknadstekst. Det er også mulig å registrere en lengre tekst til hvert gebyr.

Gebyrene registres på det tjeneste-/organisasjonsnivået i Framsikt hvor mål, tekster og tiltak ellers registreres i Framsikt, men samles automatisk og vises på kommunenivået. Man kan også registrere et intervall som uttrykker en «normal» prisvekst og gebyrer som har lavere eller høyere vekst enn dette intervallet markeres for enklere lesning hos politikere og innbyggere.

Dette er et utdrag av hvordan gebyr-tabeller i Framsikt vil se ut i høstens økonomiplan.

Vi tror dette både vil spare tid i utarbeidelsen av gebyrtabeller samt gi økt leserbarhet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Publiseringer i oktober

I kommune-Norge publiseres det i disse dager framlegg av forslag til økonomiplanen til politisk behandling på løpende bånd. Det er gøy å se at kommuner som publiserer i Framsikt for første gang leverer solide produkter. Mange kommuner har også tatt i bruk den nye funksjonaliteten for gebyrlister og vi ser i år at stadig flere kommuner har utarbeidet klimabudsjett.

Ålesund kommunes handlings- og økonomiplan 2022-2025 på en skjerm

Flere nye Framsiktpriser under årets Brukerforum

Under Brukerforum i år vil det deles ut hele seks priser, hvor vi i år også kan skilte med flere nye priser. Med Framsiktprisen 2021 ønsker vi å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Halv jordklode sett fra verdensrommet
Share This
X