Framsikt Awards 2018

14

Desember, 2018

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. 

Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen  – det er totalt 33 kommuner som har publisert digitale økonomiplaner, og det er veldig interessant å sammenlikne hva de har gjort ulikt (og likt) i felles verktøy. Det legges ned mye arbeid for å komme frem til sluttproduktet, og vi synes brukerkonferansen var en flott anledning til å dele ut priser for den innsatsen som legges ned i økonomiplanene hvert år!

De fire prisene var som følger;

Beste forside

(Publikumspris)

Her stemte publikum fram sine tre favorittforsider basert på bruk av forsidebilde, bruk av overskrifter og ingress, bruk av nøkkeltall og ikke minst at det var lett å lese teksten på forsiden.

De tre favorittene her var; Alta, Asker og Fet.

Best illustrerte økonomiplan

(Framsiktjury)

Denne prisen omfattet bruk av bilder i økonomiplanens tjenesteområder og Framsikts jury la følgende kriterier til grunn:

 • Illustrasjon henger sammen med tematikk
 • Godt bildeutsnitt
 • Bildekvalitet
 • Totalinntrykk
 • Illustrasjoner med tilhørighet til kommunen

De nominerte kommunene har sørget for å oppfylle disse kriteriene i stor grad, og har vist kreativitet og engasjement. Det har vært et tett løp mellom de nominerte for denne prisen, og for å kåre en vinner har totalinntrykk og tilhørighet til kommunen blitt særdeles vektlagt.

De nominerte var her:

Stord

Hurum

Bergen

Beste film

(Framsiktjury)

Framsikts jury har her vurdert de kandidatene som har brukt video til å introdusere årets økonomiplan. Til sammen var det 9 kommuner som hadde valgt å benytte seg av video på forsiden. Juryen vurderte filmene etter følgende kriterier:

Bruk av levende bilder eller flere innslag for å illustrere budskapet
Bruk av undertekst slik at det er mulig å få med seg budskapet også uten lyd
At den ikke skal være for lang
At den skal få frem satsningene i økonomiplanen på en enkel måte
Av de 9 kommunene som brukte film nominerte juryen følgende 3 kommuner:

Lier
Asker
Drammen

I år gjennomgikk han de 33 planene som var publisert i Framsikt og de ble bedømt etter følgende kriterier:

 • Økonomisk kontroll
 • Målstyring
 • Enkelhet

I tabellen til høyre vises det hva som inngikk i de ulike kriteriene og hvor stor prosentandel av de 33 kommunene som oppfylte dem i sine økonomiplaner.

De tre som kom best ut av gjennomgangen – og som ble nominert til årets fagpris – var Asker, Bergen og Karmøy.

Bjørn framhevet også hvilke områder de ulike hadde utmerket seg på (du kan lese mer om dette her);

 • Asker – Solide resultater
 • Bergen – Kostra-basert budsjett
 • Karmøy – 10 års investeringsbudsjett

 

Og vinnerne ble …

Asker – Beste forside

Hurum – Best illustrerte økonomiplan

Lier – Beste film

Karmøy – Beste økonomiplan i Framsikt

Vi gratulerer!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Digitale årsrapporter

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune. Les mer
Digital årsrapport, Bergen

Våre verdier

I januar avholdt vi Kick off for 2016 som «Framsikt året». Kick off skjedde i år i Bø, og en av mange oppgaver på...

Les mer

Utviklingen i Framsikt

Utviklingen av Framsikt-verktøyet startet våren 2014 med Innovasjon Norge og engasjerte norske kommuner som...

Les mer
Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Brukerforum 201926.-27. november - Moxy hotel, Hellerudsletta

Den 26.-27. november inviterer vi til fagkonferanse, den tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Hovedtemaene på konferansen vil være økonomi- og virksomhetsstyring, klima og FNs bærekraftmål. 

Påmeldingsfrist er 13. september.

Finn ut mer
Share This
X