Framsikt Awards 2018

14

Desember, 2018

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. 

Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen  – det er totalt 33 kommuner som har publisert digitale økonomiplaner, og det er veldig interessant å sammenlikne hva de har gjort ulikt (og likt) i felles verktøy. Det legges ned mye arbeid for å komme frem til sluttproduktet, og vi synes brukerkonferansen var en flott anledning til å dele ut priser for den innsatsen som legges ned i økonomiplanene hvert år!

De fire prisene var som følger;

Beste forside

(Publikumspris)

Her stemte publikum fram sine tre favorittforsider basert på bruk av forsidebilde, bruk av overskrifter og ingress, bruk av nøkkeltall og ikke minst at det var lett å lese teksten på forsiden.

De tre favorittene her var; Alta, Asker og Fet.

Best illustrerte økonomiplan

(Framsiktjury)

Denne prisen omfattet bruk av bilder i økonomiplanens tjenesteområder og Framsikts jury la følgende kriterier til grunn:

 • Illustrasjon henger sammen med tematikk
 • Godt bildeutsnitt
 • Bildekvalitet
 • Totalinntrykk
 • Illustrasjoner med tilhørighet til kommunen

De nominerte kommunene har sørget for å oppfylle disse kriteriene i stor grad, og har vist kreativitet og engasjement. Det har vært et tett løp mellom de nominerte for denne prisen, og for å kåre en vinner har totalinntrykk og tilhørighet til kommunen blitt særdeles vektlagt.

De nominerte var her:

Stord

Hurum

Bergen

Beste film

(Framsiktjury)

Framsikts jury har her vurdert de kandidatene som har brukt video til å introdusere årets økonomiplan. Til sammen var det 9 kommuner som hadde valgt å benytte seg av video på forsiden. Juryen vurderte filmene etter følgende kriterier:

Bruk av levende bilder eller flere innslag for å illustrere budskapet
Bruk av undertekst slik at det er mulig å få med seg budskapet også uten lyd
At den ikke skal være for lang
At den skal få frem satsningene i økonomiplanen på en enkel måte
Av de 9 kommunene som brukte film nominerte juryen følgende 3 kommuner:

Lier
Asker
Drammen

I år gjennomgikk han de 33 planene som var publisert i Framsikt og de ble bedømt etter følgende kriterier:

 • Økonomisk kontroll
 • Målstyring
 • Enkelhet

I tabellen til høyre vises det hva som inngikk i de ulike kriteriene og hvor stor prosentandel av de 33 kommunene som oppfylte dem i sine økonomiplaner.

De tre som kom best ut av gjennomgangen – og som ble nominert til årets fagpris – var Asker, Bergen og Karmøy.

Bjørn framhevet også hvilke områder de ulike hadde utmerket seg på (du kan lese mer om dette her);

 • Asker – Solide resultater
 • Bergen – Kostra-basert budsjett
 • Karmøy – 10 års investeringsbudsjett

 

Og vinnerne ble …

Asker – Beste forside

Hurum – Best illustrerte økonomiplan

Lier – Beste film

Karmøy – Beste økonomiplan i Framsikt

Vi gratulerer!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Trainee i Framsikt

Trainee i Framsikt 02 November, 2018 Framsikt har i to år ansatt traineer gjennom programmet Look North trainee....

2 personer på en strand

Utviklingen i Framsikt

Utviklingen av Framsikt-verktøyet startet våren 2014 med Innovasjon Norge og engasjerte norske kommuner som...

Share This
X