vi inviterer til

Framsikt Brukersamling

Om samlingen

Program

Praktisk informasjon

Om samlingen

Samlingen er 23. og 24. august på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Vi tar opp detaljerte problemstillinger, og det blir rom for erfaringsutveksling. Vi gir opplæring i ny funksjonalitet i modernsert grensesnitt, og oppdaterer dere på utviklingsplaner fremover. Samlingen er utvidet med flere spor for å inkludere enda flere av dere som jobber mye med Framsikt i kommunen, ikke bare superbrukere og systemansvarlige.

Under samlingen vil det være gode muligheter for å knytte kontakter i andre kommuner og med oss i Framsikt, og å dele erfaringer i pauser og under middagen.

Vi gleder oss til å ønske velkommen!

Priser (eks. mva)

Helpensjon

kr 7 790,-

Dagpakke begge dager

kr 5 090,-

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Program

Onsdag

23

08.00

Registrering

09.00

Modernisering – status og høydepunkter

Framsikt moderniseres i løpet av 2023 med nytt brukergrensesnitt som blant annet har rask ytelse og forbedringer mtp universell utforming. Vi går gjennom ny og forbedret funksjonalitet som har kommet som endel av dette i Økonomiplan og Årsbudsjett. Vi orienterer også om det videre arbeidet på andre moduler.

10.00

Pause

10.20

Personalrapportering i Framsikt

Presentasjon av- og brukererfaringer med Personalrapporteringsmodulen. Modulen vil gi effektiv støtte for rapportering på likestilling (ARP), sykefravær, utarbeidelse av ansatts-statistikk og 10-faktor – alt som en integrert del av virksomhetsstyringen. Informasjonen hentes fra personalsystemet ved hjelp av integrasjoner.

11.00

Ny Startside og styringsrapport med nøkkeltall

Vi ser på siste versjon av den nye startsiden og styringsrapporten og hvordan innhold fra Framsikt og eksterne nøkkeltall og indikatorer kan brukes til å gi brukervennlig og nyttig styringsinformasjon for ledere i Framsikt. Alt i det nye grensesnittet med rask ytelse.

11.30

Lunsj

Spor A: Økonomi

Spor B: Virksomhetsstyring

Spor C: Framsikt og verden utenfor

Spor A: Økonomi

12.30

Erfaringer rundt arbeidet med investeringer i Framsikt

Utvalgte kommuner presenterer erfaringer rundt investeringer i Framsikt, og vi diskuterer i fellesskap eller i grupper (avhengig av hvor mange vi er).

Spor B: Virksomhetsstyring

12.30

Videreutvikling nøkkeltall

Status og planer for pågående utvikling av ny modul for nøkkeltall, som innebærer:
– API for innhenting av resultater
– Aggregering av resultater
– Opprettelse av egne formelindikatorer
– Ferdigberegnede nøkkeltall i Framsikt (sykefravær, årsverk, 10-faktor)
– Bruk av nøkkeltall i Min styringsrapport og som dynamisk innhold

Spor C: Framsikt og verden utenfor

12.30

Strategisk kompetanseplanlegging – orientering om prosjekt

Hvordan sikre nødvendig kompetanse og kapasitet i de kommende årene? Vi har sammen med KS og pilotkommuner et felles prosjekt om digital støtte for den strategiske kompetanseplanleggingen. Vi går gjennom hvordan de ulike stegene i strategisk kompetanseplanlegging skal kunne gjennomføres i Framsikt, inkludert hvordan befolknings- og stillingsdata kan benyttes i kompetanseanalysen.

13.15

Pause

Spor A: Økonomi

13.30

«Ny» Økonomiplan – hvordan bruke forbedringene til din fordel i år

Framsikt får fra sommeren 2023 støtte for å kunne lage 10 års økonomiplan, også på drift. Vi går gjennom mulighetene. Vi ser på forbedringene som er gjort innen nytt design og gir tips og triks for årets økonomiplanprosess.

Spor B: Virksomhetsstyring

13.30

Politikermodulen – klargjøring og nyheter

Hvordan klargjøre for at politikerne skal kunne lage sine budsjettforslag? Vi går gjennom typiske fallgruver og hvordan man unngår disse. Det blir og fokus på ny funksjonalitet siden i fjor.

Spor C: Framsikt og verden utenfor

13.30

Datasikkerhet i Framsikt

Vi går gjennom trusselsituasjonen og hva den betyr for kommunale IT-systemer som Framsikt samt hvordan vi i Framsikt arbeider med informasjonssikkerhet og beskyttelse på angrep. Vi deler også råd om hvilke forhåndsregler dere bør ta selv.

14.15

Pause

Spor A: Økonomi

14.30

«Ny» rapport- og importfunksjon

Vi viser endringer i rapport- og importsidene, og deler tips og triks for hvordan du kan nyttiggjøre deg dem best mulig, inkludert til å lage dynamiske elementer.

Spor B: Virksomhetsstyring

14.30

Sammenheng og helhet – fra planer til gjennomføring og resultat

Hvordan skape helhet og sammenheng fra de langsiktige, overordnede planene, gjennom økonomiplanen til konkret handling i virksomhetsplan og rapportering.

Spor C: Framsikt og verden utenfor

14.30

Integrasjoner

Gjennomgang av integrasjonene:
– Budsjett, inkl. selvbetjening på feilhåndtering
– Sykefravær
– Sak og arkiv
– Brukere og tilgang
– Organisassjonsstruktur

15.15

Pause

Spor A: Økonomi

15.30

Dynamisk innhold – erfaringer og tips

En kommune forteller om hvordan de har brukt dynamiske elementer, og vi deler erfaringer, tips og triks. Herunder går gjennom en rekke nye muligheter som er utviklet i 2023. Vi åpner for erfaringsutveksling på slutten, med mulighet til å sitte lenger enn 16.00 for de som vil 🙂

Spor B: Virksomhetsstyring

15.30

Klimabudsjettet – nye muligheter og tips til innhold

Vi viser ny klimabudsjettfunksjonalitet og deler tips til innhold som kan gjøre klimabudsjett mer forståelig

Spor C: Framsikt og verden utenfor

15.30

Tanker bak det nye brukergrensesnittet

Kom og møt designteamet vårt til en diskusjon av tanker, behov og praktiske hensyn som ligger bak det nye designet i løsningen.

16.00

Slutt første dag

19.00

Middag og mingling

Torsdag

24

08.30

Ingenting er umulig

Dag Otto Lauritzen snakker om å utfordre seg selv. Det kan være å ta en annerledes oppgave på jobben eller generelt ta tak, for å bli den beste versjonen av seg selv. «Oppskriften er like lett som den er vanskelig» sier han. Med dette foredraget gir han oss en pangstart på dagen!

09.15

Videreutvikling – avstemming og debatt

Vi går gjennom hva som skal utvikles i 2023 og 2024 utover det moderniserte grensesnittet. Det blir også en debatt om aktuell videreutvikling og ikke minst avstemminger underveis.

09.55

Pause

10.15

Fra analyse til virkelighet

Hva er konsekvensen av demografiendringer og hvordan ser du det i Framsikt? Vi viser hvordan du kan bruke Analysemodulen til å finne innsparingspotensial i forskjellige tjenester, og hvordan du kan bruke det du finner i videre planlegging for å skape endring.

11.00

Den røde tråden i praksis

En kommune deler sine erfaringer med å få til en rød tråd fra mål til handling, gjennom plan- og styringsdokumentene og ikke minst gjennom organisasjonsstrukturen. 

11.30

Lunsj

Spor A: Økonomi

Spor B: Virksomhetsstyring

Spor C: Framsikt og verden utenfor

Spor A: Økonomi

12.30

Budsjettskjema og oppsett sentrale poster

Hva må være med i vedtaket og hvilken frihet har den enkelte kommune? Vi snakker blant annet om tilpassede versjoner av skjemaene vs. standardskjemaene.

Spor B: Virksomhetsstyring

12.30

Målhierarki – beste praksis for utforming og visualisering av målhierarki og handlinger

Hva skal til for å oppnå en god målstruktur i Framsikt? Vi går gjennom den nye målvisualiseringen i Framsikt som gir oversikt over mål og tilknyttede handlinger (oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak). Vi ser også på hvordan sammenhengen mellom mål og handlinger kan synliggjøres best mulig i økonomiplan- og rapportdokumenter.

Spor C: Framsikt og verden utenfor

12.30

Tilgjengelighetserklæring – hva, hvorfor og hvordan få den inn i Framsikt

Vi forteller om hjelpen du kan få fra Framsikt til å lage en tilgjengelighetserklæring, og om hva du selv må gjøre i tillegg. Vi diskuterer kravene til universell utforming og hvorfor de er viktige, og tar noen praktiske eksempler.

13.15

Pause

Spor A: Økonomi

13.30

«Nytt» Årsbudsjett – hvordan bruke forbedringene til din fordel i år

Vi ser på forbedringene som er gjort innen nytt design og gir tips og triks for årets budsjettprosess.

Spor B: Virksomhetsstyring

13.30

Oppdrag – nye muligheter med løpene rapportering, bidragsyter og sideveis delegering

Vi går gjennom ny funksjonalitet knyttet til delegering og rapportering på oppdrag:
– Løpende rapportering fra Virksomhetsplan eller startsiden
– Bruk av bidragsytere (på tvers av org.tilhørighet)
– Mulighet for sideveis delegering i organisasjonen
Vi avslutter med å se på nyheter i dokumenteksporten i Virksomhetsplan

Spor C: Framsikt og verden utenfor

13.30

Hva er et godt dokument – leservennlighet og universell utforming

Vi diskuterer hva som skal til for å lage et godt dokument. Universell utforming er et viktig element i samtalen, men det er ikke det eneste. Vi skal ikke bare snakke om krav, men om hva vi kan gjøre for å nå leserne.

14.15

Pause

Spor A: Økonomi

14.30

Konsekvenser av feilmeldinger i Administrasjonsmodulen, og hvordan rette dem

Vi ser på hva de ulike feilmeldingene som dukker opp i Administrajonsmodulen betyr, hva du bør være oppmerksom på, og hvordan du kan gå frem for å rette feil.

Spor B: Virksomhetsstyring

14.30

Åpen pilotgruppe virksomhetsstyring for erfaringsutveksling (rød tråd)

Erfaringsutveksling og diskusjon om utvalgte temaer innenfor innenfor virksomhetsstyring og rød tråd.

Spor C: Framsikt og verden utenfor

14.30

Hvordan gi opplæring som virker?

I denne økta vil vi snakke om metode og tips til innføring og opplæring i Framsikt. Vi ser på hvordan formidle bruk av Framsikt i sammenheng med eksisterende arbeidsrutiner. Vi kommet også inn på hvordan du kan bruke ressurser i hjelpesenteret vårt til opplæring i egen organisasjon. 

15.15

Brukersamlingen avsluttes

Program

 

Programmet vil bestå av plenumssesjoner og tre parallelle spor hvor vi skal snakke om smått og stort – blant annet:

Framsikt får ny drakt – modernisering av brukergrensesnittet (og litt funksjonalitet 😉)
Vi snakker om det vi har gjort og det vi skal gjøre fremover. Du får sjansen til å være med på å løfte frem endringene som er viktigst for deg, og på den måten påvirke videre utvikling.

Dykk i funksjonalitet dere kjenner fra før – budsjettskjema, investeringer (erfaringsutveksling), nøkkeltall, delegering og rapportering på oppdrag (og mye mer!).
Vi fordyper oss og/eller utveksler erfaringer.

Nye prosjekter – selvbetjening lønn, nytt målehierarki, personalrapportering, finansrapportering, eierskapsmelding, rapportering på handlingsregler, strategisk kompetanseplan.
Vi har mye spennende på lager. Noe kommer allerede i høst, noe kommer litt frem i tid. Vi forteller og diskuterer.

Ikke minst gleder vi oss til å treffe dere og snakke med dere! Dere møter også ressurspersoner fra andre kommuner og har sjansen til å dele tanker og erfaringer.

Programmet starter kl 09.00 23. august og slutter kl 15.15 24. august.

Vi vil komme tilbake med detaljert program.

Praktisk informasjon

PÅMELDINGSFRIST
Utvidet påmeldingsfrist er 10. august.

Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling før opprinnelig påmeldingsfrist (22. juni) gis full refusjon, deretter ingen refusjon. En annen person i samme organisasjon kan eventuelt overta plassen. Gi da beskjed så snart som mulig på e-post: kanutte@framsikt.no

HOTELL
Samlingen er lagt til Quality Airport Hotel Gardermoen

DELTAKERAVGIFT – alle priser er eks. mva

Kr. 7 790,- helpensjon inkl. 2-dagers konferanse med pauseservering, lunsj begge dager, middag og tre enheter drikke samt overnatting 23. – 24. august.
Kr. 5 090,- dagpakke 2-dagers konferanse inkl. pauseservering, og lunsj begge dager.

Kr. 1 080,- tilslutningsdøgn rom m/frokost tirsdag 22. august – onsdag 23. august

MIDDAG
Det arrangeres en felles middag med drikke på hotellet. Prisen for middagen og drikke er inkludert i helpensjonspakken.
Vi inviterer til en hyggelig og uformell middag hvor du kan knytte kontakter og dele erfaringer med brukere i andre kommuner som bruker Framsikt. Vi fra Framsikt vil selvsagt også delta!

OVERNATTING
Overnatting 23. – 24. august er inkludert om du bestiller helpensjon. Har du behov for ekstra overnatting (tilslutningsdøgn) så bestilles dette sammen med helpensjon. Pris kr 1 080,- (eks. mva).

FAKTURERING
Alle fakturaer blir sendt EHF, så lenge dette er valgt i påmeldingen.

VIKTIG INFORMASJON
Du er påmeldt konferansen når du har mottatt en bekreftelsesmail pr. epost fra oss (no-reply@messenger.checkin.no). Vennligst sjekk søppelpost om du ikke mottar denne.
Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.

SPØRSMÅL
Spørsmål om samlingen kan rettes til vår Eventansvarlig på epost kanutte@framsikt.no

Priser (eks. mva)

Helpensjon

kr 7 790,-

Dagpakke begge dager

kr 5 090,-

X