Framsikt er nå oppdatert med de endelige KOSTRA-tallene for 2015. KOSTRA-tallene inneholder nå også tall for årsverk i kommunene. Dette var ikke med i de foreløpige tallene i mars og påvirker en rekke nøkkeltall.

Share This
X