De foreløpige KOSTRA-tallene fra SSB er inne i Framsikt. Det er rekord mange kommuner som har rapport inn tall til SSB, før fristen. Det gjør sammenligningsgrunnlaget enda bedre enn tidligere.

Share This
X