12-13.des 2017 inviterer vi våre kunder til Framsikts første brukerforum.

Vår målsetning med disse dagene er å legge til rette for at dere gjennom kundeforedrag skal få innsikt i erfaringer og gevinstene fra kommuner som har benyttet Framsikts moduler i 2017. Det vil både være fokus på erfaringer med Analysemodulen og de øvrige modulene for økonomiplan, årsbudsjett og rapportering. Blant foredragene vil det medvirke både kommuner som har benyttet verktøyene for første gang i 2017 og pilotkommuner som har medvirket gjennom flere år.

Brukerforumet vil selvsagt inneholde grundige gjennomganger av planlagt utvikling av ny funksjonalitet hvor det vil være gode muligheter for innspill og diskusjon. Det vil også bli gjennomført workshops for erfaringsutveksling og diskusjon knyttet til bruk av de ulike Framsikt-modulene.

Det vil bli lagt til rette for å etablere kontakt med andre kommuner både for diskusjon på samlingen, men også for løpende erfaringsutveksling framover.

Arrangementet vil foregå på Gardermoen.

Ser mer informasjon her.

Følg også med i facebookgruppen for arrangementet – Framsikts brukerforum 2017

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X