Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for styringsrapportering dvs. oversiktspanel med styringsinformasjon, grafer og nøkkeltall for ledere på ulike nivå. Her vil det benyttes data fra både økonomi, sykefravær og produksjon.

Modulen vil inneholde funksjoner for innrapportering av prognose på budsjettavvik fra alle tjenesteenheter, samt mulighet til å rapportere status på måloppnåelse, økonomi, sykefravær, økonomiplantiltak, investeringer, nøkkeltall og verbalvedtak. Dette sammen med dokumenteksport, slik vi har utviklet i Økonomiplanmodulen, vil gi et effektivt verktøy for å lage tertial- og årsrapporter med en sterk rød tråd mellom handlingsplan og tertialrapport.

Steinkjer er først ute av pilotene. De prøver nå ut Rapporteringsløsningen for alle ledere i kommunen på økonomi og sykefravær. De har også pilottestet en funksjon for å lage lønnsprognoser. Siktemålet er at alle piloter skal kunne utarbeide budsjettavviksstatus fra februar og lage tertialrapport for 1.tertial.

Vi vil holde dere oppdatert på status i arbeidet gjennom nye blogginnlegg.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X