Utviklingen av modulen Virksomhetsplan har startet. Arbeidet skjer i samarbeid med Asker, Drammen, Larvik og Horten kommune. Telemark Fylkeskommune vil også medvirke. Vi kommer her med en liten status på hva som er utviklet så langt og plan for videre utvikling i 2018.

Vi har allerede utviklet en grunnfunksjon for å legge inn oppdrag/bestillinger til organisasjonen. Det kan være politiske vedtak eller ordinære oppdrag fra rådmannen eller kommunalsjefer til sine virksomheter. Oppdragene kan knyttes til målsettinger og mål. Videre har vi laget en funksjon hvor enhetene kan legge inn oppgaver på hvert oppdrag (oppgaver kan også legges inn uavhengig av oppdrag), med frist og ansvarlig. Slik kan man følge opp status på gjennomføring av arbeidet. Vi har også laget en funksjonalitet for å rapportere status på oppdrag for eksempel politiske vedtak i forbindelse med måneds- eller tertialrapporteringen.

Vi vil i neste steg utvikle funksjonalitet for å definere målsettinger og mål på virksomhetsnivå, samt kunne legge inn oppdragstekster og andre nødvendige tekster for å utarbeide lederavtaler og virksomhetsplaner. Det skal også utvikles funksjonalitet for å definere sjekklistepunkter for virksomhetene i forhold til internkontroll og HR som det skal kunne rapporteres på i forbindelse med månedsrapporteringen. Denne funksjonaliteten er planlagt ferdigstilt i løpet av januar måned.

Videre i 2018 skal det utvikles rapporteringssider i Framsikt for å følge opp status på arbeidet i organisasjonen på gjennomføringen av oppdrag og oppgaver. Disse vil kombineres med videreutvikling av styringsrapporter for økonomi og sykefravær slik at vi får samlet status på styringsinformasjon og mål/resultat. I forbindelse med dette vil det også utvikles rapporteringsmuligheter for aktivitetsdata fra fagsystemer (BI). Vi vil gi løpende oppdateringer om framdriften i dette arbeidet i 2018.

 

Skisse fra Virksomhetsplan:

 

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X