Integrasjoner og API

En integrasjon lar deg koble sammen et system eller verktøy du allerede bruker med Framsikt. Du kan for eksempel koble sammen kommunens ERP-system med Framsikt.

Sømløs dataflyt sparer tid og sikrer datakvalitet

Integrasjon mellom Framsikt og kommunens ERP-system forenkler og skaper sikkerhet i rapporteringsarbeidet. Det gir mulighet til å drille seg ned i regnskapsdetaljene, samtidig som det sikrer et samstemt datagrunnlag. Du slipper å manuelt overføre regnskapet mellom systemene og driften av integrasjonen overføres daglig. Dette gir stor verdi både for oss og våre kunder. Det er allerede mer enn 100 kommuner som benytter seg av de ulike integrasjonene vi tilbyr.

Per i dag har vi automatiserte integrasjoner, via WebServices, mot ERP-systemene til Visma og UNIT4 (tidligere Agresso / UBW). Ta gjerne kontakt om du bruker en annen leverandør enn de overnevnte, vi utvikler våre integrasjoner stadig!

I 2023 har vi også utviklet en ny integrasjon knyttet til den nye Personalrapporteringsmodulen. Denne integrasjonen henter sykefraværsdetaljer og gir mulighet til å rapportere på sykefraværsdetaljer, årsverk og likestilling i Framsikt.

Vi har i tillegg integrasjoner mot Visma Plandisc og Acos arkivsystem. Gjennom Plandisc-integrasjonen får dere årshjulet fra Plandisc inn i Rapporteringsmodulen. Integrasjonen mot Acos gjør det enkelt å sende dokumenter direkte til arkivering og gir mulighet til å overføre for eksempel handlings- og økonomiplan, kvartalsrapporter og årsmeldinger, samt alternative budsjettforslag fra Politikermodulen. Se fullstendig liste over tilgjengelige integrasjoner lengre ned på siden her.

Vi har også en rekke åpne API-er som gir mulighet for at dere selv kan bygge egne integrasjoner. Dersom dette er aktuelt for dere så tak gjerne kontakt med salg via skjema nederst på siden her.

Bjelle som viser varsling

Tilgjengelige integrasjoner

Integrasjonene vi har i drift per i dag er som følger:

  • Regnskapssummer
  • Transaksjoner
  • Budsjett
  • Kontoplan
  • Sykefraværsdetaljer
  • Visma Plandisc
  • Acos arkivsystem
  • Vi har også flere åpne Api-er

Hvordan kommer vi i gang med integrasjoner?

For å komme i gang med oppsett av integrasjoner kan du kontakte oss via skjema på denne siden. Videre vil en av våre dyktige rådgivere ta kontakt for oppsett og leveranse av den aktuelle integrasjonen.

6 gode grunner til å ta i bruk integrasjoner

\

Du slipper manuell import og det gjør systemet mer robust.

\

Hyppig dataoverføring sikrer ferske data, og du kan selv velge hvor ofte og hvor mange perioder som blir overført.

\

Det forenkler rapporteringsprosessen og lar deg drille deg ned i regnskapsdetaljer.

\

Du kan få overføring på både periodetall og transaksjoner.

\

Integrasjon av kontoplan sikrer samstemt grunnlag mellom Framsikt og ERP.

\

Integrasjoner bidrar til et raskere digitaliseringstempo for din virksomhet.

Ønsker din kommune å ta i bruk funksjonaliteten?

Vi gir deg gjerne et uforpliktende tilbud.

X