Personalrapportering

Framsikts Personalrapporteringsmodul gir en detaljert oversikt av sykefravær med mulighet til å rapportere på sykefravær, årsverk, stillinger, likestilling og annen HR-statistikk. Sømløs integrasjon mot kommunens HRM-systemer.

Klart for salg for Visma ERP-brukere og piloteres mot UNIT4 (tidligere Agresso / UBW) i løpet av høsten 2023.

Ikon som illustrerer at man, ved hjelp av Virksomhetsplanmodulen, kan følge opp politiske vedtak

Detaljerte data gir bedre beslutnings­grunnlag

Ikon som skal illustrere at man kan involvere virksomhetene

Få oversikt over årsverk

Ikon som illustrerer at virksomhetsplanmodulen i Framsikt kan gi en felles arena for læring og forbedring

Spar tid med felles rapporterings­system

Framsikt virksomhetsplan ikon

Bedre beslutningsgrunnlag med detaljert sykefravær

Vi har jobbet sammen med flere pilotkommuner for å utvikle en ny tilleggsmodul for personalrapportering i Framsikt. Denne er et tillegg til vår Rapporteringsmodul og beregner korrekt sykefravær og henter sømløst sykefraværsdetaljer, ved hjelp av integrasjon, fra kommunens eget HRM-system.

Dette gjør det mulig å beregne personalstatistikk og nøkkeltall inn i Framsiktløsningen, samt å drille seg ned i fraværssaker. Modulen har løpende oppdatering av fraværsdata på lik linje med status drift og fravær for regnskapstall. Rapporteringen av fraværssaker for et gitt tidspunkt vil fremdeles bli gjort i rapporteringsmodulen. Det sparer både virksomhetsledere og HR-ledere for mye tid i planlegging og rapportering.

Få oversikt over årsverk

Detaljene i integrasjonen gir grunnlaget for utregning av årsverk og likestilling. Du som bruker får god oversikt over hvordan situasjonen er i din spesifikke enhet, i tillegg til at statistikken også vil aggregeres opp til kommunenivå.

Dette gir verdifull informasjon om hvordan dere kan jobbe med bemanningen i kommunen og samtidig følge BUFDIR sin veileder for å jobbe for bedre kjønnslikestilling og mot diskriminering i kommunen. For å få bedre oversikt over medarbeidernes trivsel og motivasjon vil det også være mulig å rapportere på 10 faktor undersøkelsen som et tillegg til rapporteringsmodulen.

En dame som jobber på pc. På skjermen vises status på sjekklister i Framsikts virksomhetsplanmodul
En dame som jobber på pc. På skjermen vises status på sjekklister i Framsikts virksomhetsplanmodul

Rapporter i et felles system, spar tid

Ved å inkludere sykefraværsdetaljer inn i Framsikt, minimeres tiden dere ellers ville brukt på å jobbe i flere systemer. Personalrapporteringsmodulen styrker også forankringen av Framsiktløsningen og gir mulighet for at HR-ledere i kommune kan ta del i rapporteringsjobben i Framsikt.

Modulen har tilgangsstyring, på brukernivå, som sikrer at personvern rundt fraværsdetaljer og andre persondata er ivaretatt. Kun de som har tilgang vil kunne se data.

Narvik kommune forteller fra piloteringen

Ønsker du å vite mer om modulen og se funksjonaliteten live?

Registrer deg her så tar vi kontakt for en hyggelig samtale om mulighetene for personalrapportering i Framsikt.

X