Politiker

Digitaliser politikerne!

Å utarbeide økonomi-/handlingsplan og årsbudsjett er noe av det viktigste og mest utfordrende en kommune gjør. Her skal kommunen prioritere på tvers av ulike brukergrupper, mellom ulike interesser og mellom ulike tjenester. Det er kanskje den gangen i året at samarbeidet mellom kommuneadministrasjon og kommunestyret er viktigst. For å hjelpe politikerne og kommunen i dette viktige demokratiske arbeidet tilbyr Framsikt en politikermodul.

I Politikermodulen får politikerne tilgang til å se kommunedirektørens forslag, fra Økonomiplanmodulen, og mulighet for å utarbeide sine alternative/felles budsjettforslag. I tillegg kan de stille spørsmål til, og få svar fra, administrasjonen igjennom modulen.

Politikerne kan for eksempel legge inn igjen tiltak som ikke ble prioritert i kommunedirektørens forslag og føye til, fremskynde, utsette eller fjerne både driftstiltak og investeringer. De vil samtidig kunne se grafisk hvordan deres forslag slår ut på kommunens vedtatte nøkkeltall/handlingsregler. Budsjettforslaget må også salderes før de kan si seg ferdig med budsjettforslaget.

I politikermodulen har de i tillegg mulighet for å legge inn eventuelle verbalvedtak som kan følges opp av administrasjonen og delegeres videre ut i organisasjonen i virksomhetsplanene, samt følges opp i politisk rapportering. De ulike budsjettforslagene kan publiseres på web om ønskelig.

Les mer

Gjennom modulen kan politikerne også stille spørsmål som går til politisk sekretær eller en annen rolle i administrasjonen. Denne delegerer så spørsmålet videre ut til den/de i kommunen som skal saksbehandle og svare på spørsmålet. Både spørsmål og godkjente svar kan i tillegg publiseres fortløpende ut på web og dermed synliggjøres offentlig.

Når kommunestyret så har fattet sitt budsjettvedtak er det enkelt å publisere den vedtatte økonomiplanen på nett. Den digitale økonomiplanen blir tilgjengelig for politikere, ansatte, innbyggere, media og andre interesserte. 

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Utredning

Utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Salgsrådgiver, Morten Bigseth forteller om politikermodulen i Framsikt.

Vil du høre hvordan Frogn, Nordre Follo og Horten kommune bruker Politikermodulen?

Funksjoner

Utarbeide alternative budsjettforslag

I politikermodulen kan politikerne få en oversikt over alle foreslåtte tiltak og investeringer digitalt, samt hele forslaget på web uten å skrive ut et langt pdf-dokument. Tilbakemeldingene fra politikerne er at de har mye bedre oversikt med Framsikt enn de tidligere har hatt.

Kommuneadministrasjon definerer i Framsikt hvilke tiltakstyper politikerne skal ha tilgang til å foreslå endringer på. Forskriftskjemaene ligger på plass i Politikermodulen ut fra det politikerne skal se og kunne gjøre. Budsjettforslaget er delt på drift og investering. Forslaget kan deles med flere politikere med rettigheter for å skrive/lese.

Budsjettforslag kan utarbeides for et parti, som felles forslag for flere parti eller budsjettforslag med/uten eiendomsskatt for eksempel.

Politikerne kan legge til ønskede tiltak fra det som ikke kom med i kommunedirektørens forslag eller føye til nye, fremskynde, utsette eller fjerne både driftstiltak og investeringer. De vil også kunne se grafisk hvordan sine forslag slår ut på kommunens vedtatte nøkkeltall/handlingsregler.

Budsjettforslaget må salderes før de kan si seg ferdig med budsjettforslaget. Dette gjøres ved at de kan oppdatere låneopptak som igjen vil vises i drift fra året etter investeringen.

Vedta økonomiplan for kommunestyret

Når forslag til endringer i økonomiplanen er utarbeidet i Politikermodulen er det enkelt for kommuneadministrasjonen å innarbeide disse i handlings-/økonomiplanen og publisere vedtatt økonomiplan.

Med politikermodulen jobber politikere og kommuneadministrasjonen bedre sammen og reduserer potensialet for feil, både i grunnlaget og ikke minst når politikerne jobber på ulike format. Flere av våre kunder sier de sparer mye tid i forhold til tidligere da politikerne ofte jobbet på ulike regneark og kommunen måtte bistå dem underveis både på regneark og på manglende kunnskap om regelverk iht. forskriftskjemaene.

Vi håper at løsningen kan bidra til at politikerne sparer tid på budsjettarbeidet og blir trygge på at forslagene de fremmer tilfredsstiller de formelle krav til økonomiplanen.

Verbalvedtak

I politikermodulen har politikerne også mulighet for å legge inn eventuelle verbalvedtak som kan hentes inn i vedtatt økonomiplan, for så å delegeres videre ut i organisasjonen i virksomhetsplanene og rapporteres på i eksempelvis tertialrapporter for politikerne senere.

Stille politiske spørsmål og få svar

Det er også mulig for politikere å stille spørsmål, og få svar fra, administrasjonen direkte inne i modulen. Enten i forbindelse med budsjettprosessen eller til rapportering.

Arbeidsprosessen i Spørsmål og svar er som skissert under her (se også grafisk visning her).

Politikerne stiller spørsmål i politikermodulen som går automatisk videre til politisk sekretær eller annen rolle i administrasjonen. Denne delegerer så spørsmålet videre ut til den/de i kommunen som skal saksbehandle og svare på spørsmålet. Her er det samskrivingsfunksjonalitet, slik at flere kan svare på det samme spørsmålet, før det sendes til eier av spørsmålet/svaret, som igjen sender det til godkjenning hos kommunedirektøren og da blir synlig for politikerne. I 2020 fikk for eksempel Nordre Follo inn over 200 spørsmål fra politikerne i Framsikt og det ga langt bedre oversikt enn spørsmål på eposter, sms’er, telefon og gule lapper som gikk i ulike retninger tidligere.

Kommuneadministrasjonen kan også legge inn og svare på spørsmål på vegne av organisasjoner, interessegrupper og saksbehandle og synliggjøre disse på samme vis.

Publisering av alternative forslag og spørsmål/svar

De ulike partiene, eller fellesforslagene, kan enkelt publiseres ut på kommunens nettside. Politikerne ferdigstiller budsjettet sitt og merker det klart for publisering. Når man så har publisert får man en ferdig nettside med en URL som kommuneadministrasjonen bistår med å få kopiert og publisert ut på kommunens nettside (se eksempler på alternative budsjett, publisert ved hjelp av Framsikt, her).

Spørsmål og godkjente svar kan også publiseres fortløpende ut på økonomiplanen på web og dermed deles offentlig. Horten, Nordre Follo, Holmestrand og Kinn var blant de kommunene som publiserte dette fortløpende live i økonomiplanen i 2020.

Alle spørsmål og svar kan i tillegg skrives direkte ut til Word og arkiveres.

ne.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Politiker.

Demonstrasjon Politiker
Sending

Våre kunder sier

Muligheten for digital publisering av økonomi- og handlingsplan som gjør det enklere for innbyggere, ansatte og politikere å orientere seg om kommunens mål og prioriteringer.

Inger-Lise Gjesdal
Asker kommune

Gausdal kommunevåpen

Tilgjengeliggjøringa og publiseringsmulighetene i Politikermodulen trives jeg uendelig godt med. I stedet for å scrolle seg gjennom 90 sider pdf, er tallene tilgjengeliggjort gjennom grafer, visualisering og et klart språk. De politikerne som har brukt det er fornøyde og positive.

Marit Bråten Homb
Gausdal kommune

Jeg vil rett og slett kalle Framsikt ei mer demokratisk løsning. De fleste folkevalgte har en jobb ved siden av vervet sitt og et hektisk hverdagsliv, og da er det viktig at man slipper å bruke unødvendig mye tid på leting i dokumenter.

Lena Arntzen
Hadsel kommune

X