Digitale rapporter publisert ved hjelp av Framsikt

Tertial/kvartalsrapporter 2021

1. Tertial:

Øystre Slidre kommunevåpen

Bergen

Drammen kommunevåpen

Drammen

Øystre Slidre kommunevåpen

Øystre Slidre

Porsgrunn kommunevåpen

Porsgrunn

Bamble kommunevåpen

Bamble

Sigdal

Sortland kommunevåpen

Sortland

Horten kommunevåpen

Horten

Farsund kommunevåpen

Farsund

Stryn kommunevåpen

Stryn

Røros kommunevåpen

Røros

Holmestrand

Gausdal kommunevåpen

Tromsø

Gjøvik kommunevåpen

Gjøvik

Frøya

Kinn kommunevåpen

Kinn

Vestby kommunevåpen

Vestby

Vindafjord

Gausdal kommunevåpen

Gausdal

Narvik kommunevåpen

Narvik

Nordre Follo

Tysvær

Indre Østfold

Ås

Lindesnes kommunevåpen

Lindesnes

Nore og Uvdal kommunevåpen

Nore og Uvdal

Surnadal

Halden kommunevåpen

Halden

Nesodden kommunevåpen

Nesodden

Haugesund kommunevåpen

Haugesund

Alta kommunevåpen

Alta

Larvik kommunevåpen

Larvik

Årsberetninger, årsmeldinger og årsrapporter 2020

Larvik kommunevåpen

Vestfold og Telemark FK

Larvik kommunevåpen

Larvik

Drammen kommunevåpen

Drammen

Austrheim kommunevåpen

Austrheim

Rollag kommunevåpen

Rollag

Nore og Uvdal kommunevåpen

Nore og Uvdal

Nore og Uvdal kommunevåpen

Nordre Follo

Verdal kommunevåpen

Verdal

Aurskog-Høland kommunevåpen

Aurskog-Høland

Porsgrunn kommunevåpen

Porsgrunn

Stord kommunevåpen

Stord

Sortland kommunevåpen

Sortland

Bamble kommunevåpen

Bamble

Farsund kommunevåpen

Farsund

Sør-Aurdal kommunevåpen

Sør-Aurdal

Øystre Slidre kommunevåpen

Øystre Slidre

Narvik kommunevåpen

Narvik

Kvam kommunevåpen

Kvam

Kongsvinger kommunevåpen

Kongsvinger

Nesodden kommunevåpen

Nesodden

Vestby kommunevåpen

Vesby

Hamar kommunevåpen

Hamar

Stryn kommunevåpen

Stryn

Kinn kommunevåpen

Kinn

Stad kommunevåpen

Stad

Hå kommunevåpen

Nord-Aurdal kommunevåpen

Nord-Aurdal

Volda kommunevåpen

Volda

Røros kommunevåpen

Røros

Lindesnes kommunevåpen

Lindesnes

Moss kommunevåpen

Moss

Gjøvik kommunevåpen

Gjøvik

Inderøy

Luster kommunevåpen

Luster

Alta kommunevåpen

Alta

Bergen

Surnadal

Halden

Levanger

Gausdal kommunevåpen

Gausdal

Ås

Sola

Frogn

Tertial-/kvartalsrapporter 2020

2. Tertial:

Nore og Uvdal

Røros

Horten kommunevåpen

Horten

Haugesund kommunevåpen

Haugesund

Nore og Uvdal

Rollag

Nore og Uvdal

Ås

Midtre Gauldal kommunevåpen

Tysvær

Midtre Gauldal kommunevåpen

Lunner

Midtre Gauldal kommunevåpen

Vindafjord

Hamar kommunevåpen

Hamar

Nore og Uvdal

Bergen

Nore og Uvdal

Stryn

Midtre Gauldal kommunevåpen

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal kommunevåpen

Bjørnafjorden

Midtre Gauldal kommunevåpen

Øystre Slidre

Midtre Gauldal kommunevåpen

Ålesund

Nore og Uvdal

Nore og Uvdal

Flesberg kommunevåpen

Flesberg

Stange

Gjøvik kommunevåpen

Vestby

Gausdal kommunevåpen

Moss

Gausdal kommunevåpen

Farsund

Kvam

Kongsvinger

Gjøvik kommunevåpen

Gjøvik

Gausdal kommunevåpen

Gausdal

Gausdal kommunevåpen

Drammen

Sortland

Ullensaker

Stad

Lindesnes

Aurskog-Høland

Nordre Follo

1. Tertial:

Bergen

Rollag

Kinn

Frogn

Lier kommunevåpen

Lier

Lier kommunevåpen

Aurskog-Høland

Horten kommunevåpen

Horten

Gausdal

Gjøvik

Tysvær

Sortland

Sortland

Sortland

Stad

Sortland

Vestby

Lindesnes

Drammen

Nore og Uvdal

Kvam

Kongsvinger

Nordre Follo

Bjørnafjorden

Flesberg

Moss

Nesodden

Ås

Halden

Årsberetninger, årsmeldinger og årsrapporter 2019

Drammen kommunevåpen

Drammen

Kongsvinger

Ullensaker

Sande i Vestfold

Midtre Gauldal kommunevåpen

Midtre Gauldal

Haugesund kommunevåpen

Haugesund

Holmestrand kommunevåpen

Holmestrand

Nord-Aurdal

Stange

Hamar

Øystre Slidre

Lier

Tysvær

Aurskog-Høland

Rømskog

Stryn

Flesberg

Rollag

Nore og Uvdal

Verdal

Levanger

Horten

Inderøy

Gjøvik

Sola

Gausdal

Nesodden

Bergen

Ringerike

Stord

Røros

Tertialrapporter 2019

2. Tertial:

Bergen

Horten

Nesodden

Larvik

Gjøvik

Nore og Uvdal

Rollag

Drammen

Gausdal

Aurskog-Høland

1. Tertial:

Horten

Gausdal

Flesberg

Haugesund

Aurskog-Høland

Rollag

Nord-Aurdal

Karmøy

Rømskog

Larvik

Drammen

Røyken

Gjøvik

Nore og Uvdal

Bergen

Årsberetninger, årsmeldinger og årsrapporter 2018:

Hurum

Asker

Ålesund

Midtre-Gauldal

Telemark

Rømskog

Verran

Malvik

Stord

Inderøy

Luster

Vågan

Haugesund

Nord-Aurdal

Røyken

Horten

Steinkjer

Larvik

Hamar

Gjøvik

Drammen

Bergen

Gausdal

Aurskog-Høland

Bamble

Årsberetninger, årsmeldinger og årsrapporter 2017:

Drammen

Gjøvik

X