Framsikts Politikermodul gir folkevalgte reell mulighet til å prioritere og fatte vedtak

10

Oktober, 2019

De folkevalgte i en kommune skal ivareta det overordnede ansvaret for kommunens økonomi ved å vedta en forpliktende og realistisk økonomiplan og årsbudsjett. De skal utforme politikken, prioritere og fatte vedtak med økonomiske konsekvenser. Det skal også følges opp og vedtas korrigerende tiltak ved behov. Kommunebudsjettet er ofte vanskelig tilgjengelig og uforståelig. Framsikt kan, med sine digitale dokumenter, gi et nytt nivå av tilgjengelighet for kommunens politikere.

Våre digitale dokumenter for handlings- og økonomiplan, tertialrapporter og årsrapporter gir oversikt over både sammenhenger, helhet og detaljer i kommunens budsjett.  Med Politikermodulen så vil vi også gjøre det enklere for politikere å simulere på endringer og omprioriteringer i budsjettet og økonomiplanen samt utarbeide alternative forslag. Modulen er en tilleggsmoduel til Økonomiplanmodulen.

Politikeren kan, i egen modul, gjøre endringer i inntektsanslag og fondsbruk samt legge inn andre prioriteringer på både tiltak i driften og investeringer. Dette gjøres enkelt med få tastetrykk. Sammenhenger som momskompensasjon, renter og avdrag beregnes automatisk ved utsettelser, fjerning av investeringer eller tillegg av nye investeringer.

Fra høsten 2019 så er Politikermodulen oppdatert med nye hovedoversikter basert på de nye forskriftene i forbindelse med ny kommunelov. Modulen inneholder også visning av handlingsregler og finansielle nøkkeltall som oppdateres fortløpende med politikerens endringer. Herunder en enkel visning av brutto og netto driftsresultat og nettodriftsresultat i prosent av brutto inntekter. Modulen utvides også med en ny funksjon for å registrere verbalvedtak samt funksjonalitet for at politikere kan samarbeid om forslag ved å gjøre de tilgjengelige for andre samt hente tiltak og endringer fra andre forslag.

Modulen vil i tillegg utvides med en funksjonalitet hvor superbruker, på vegne av politikere, kan publisere en webutgave av det alternative forslaget. Dette vil inneholde effektiv visning av hvor politikeren har endret i økonomiplanen. De alternative forslagene kan også publiseres på en egen rad i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan uten at det opprinnelige forslaget fra rådmannen må re publiseres.

Med modulen så har superbruker et enkelt grensesnitt for å gi politikere tilgang samt definere hvilke deler av økonomiplanen politikere skal kunne simulere og endre på. Man kan på en enkel måte gi politikere nødvendig bakgrunnsinformasjon for omprioritering. En viktig egenskap ved modulen er at man kan gi andre roller enn politikere tilgang til funksjonen slik at modulen kan brukes som et enkelt og effektivt simuleringsverktøy i salderingsprosessene i rådmannens ledergruppe.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Referansegruppemøte

Mer enn 50 deltagere fra 23 kommuner i tillegg til representanter fra våre pilotkommuner, var sist uke samlet til...

Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Økonomiplanforskriften som ble publisert i juni 2019 inneholdt nye obligatoriske oversikter. Framsikt har gjennom sommeren og høsten løpende oppdatert oversiktene i tråd med tilgjengelig informasjon.

KMD
Share This
X