Geir Graff

K

Rådgiver, Asker kommune

Geir jobber i både gamle og nye Asker kommune, med ledelse og styring, innovasjon og utvikling, digitalisering og kompetanse. For tiden deles dagene mellom programkoordinering av den nye kommunen som skal se dagens lys i 2020, og oppfølging av innovasjonsstrategi og porteføljestyring i den gamle kommunen.

De siste 10-12 årene har han drevet med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og deltar i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor.

X