Integrasjon med Framsikt

21

Januar, 2021

Det er mange av våre kommune-kunder som har valgt å integrere Framsikt med sitt Økonomisystem. Vi kan nå tilby integrasjoner mellom Framsikt og Visma Enterprise og mellom Framsikt og Unit4 Business World (UBW). 

Hos Framsikt har vi en integrasjonstjeneste hvor hver kunde og integrasjon etableres mot standard integrasjonstjeneste i kommunens respektive økonomisystem. Hos de fleste kommunene forutsetter dette at man har lisens på integrasjonstjenestene i Økonomisystemet.

Vi har nå integrasjoner i produksjon hos 52 kommuner og har planlagt levering til over ti nye kommuner.

Tilgjengelige integrasjoner

De integrasjonene vi kan tilby er:

Visma Enterprise Unit4 Business World (UBW)
Henting av regnskap-periodetall Henting av regnskap-periodetall
Henting av regnskap-transaksjoner Henting av regnskap-transaksjoner
Henting av kontoplan og dimensjonsverdier Henting av kontoplan og dimensjonsverdier
Overføring av budsjett til økonomisystem

De aktive integrasjonene hos hver kommune kan følges opp i et eget skjermbilde for Integrasjonsstatus i Administrasjon. Det er også for UBW etablert avstemming av at budsjett-tall i Framsikt stemmer med UBW. Her gjenstår det bare å sette opp den automatiske varslingen som vil gå til oss i Framsikt ved eventuelle avvik, og den jobbes med nå.

Det er påbegynt utvikling av integrasjon for å overføre budsjettdata fra Framsikt til Visma Enterprise. Denne er planlagt å være leveringsklar i løpet av 1. kvartal 2021. Det er videre planlagt utvikling av integrasjoner for import av organisasjonsstruktur, sykefravær, budsjettdata fra økonomisystemet og stillingsplaner fra lønnssystemet. Dette for både Visma og UBW. Disse vil bli påbegynt utviklet så snart overføring av budsjettdata til Visma Enterprise er ferdigstilt.

Leveranser

Når vi etablerte Framsikt så ønsket vi at Framsikt blant annet skulle kjennetegnes ved kostnadseffektive integrasjoner. Vi har derfor tidligere tilbudt integrasjoner til våre kunder uten egen abonnementspris og uten betaling for bistand til installasjon/oppsett av integrasjoner. Vi ser at dette dessverre ikke har gitt oss nok ressurser til å investere tilstrekkelig i utvikling av integrasjoner og i organisasjon til forvaltning og support av integrasjoner. Vi har derfor i 2020 sett oss nødt til å innføre en moderat betaling som vil oss et bedre grunnlag for å utvikle tjenestetilbudet vårt på integrasjoner.

Dette har gitt oss mulighet til å styrke integrasjonsarbeidet med 2.5 årsverk fra medio 2020 og et ytterligere årsverk fra 1.januar 2021. Kapasiteten vil styrkes ytterligere til vi er i stand til fullt ut å møte etterspørselen på integrasjoner. Vi leverer nå fortløpende bestilte integrasjoner.

Vi har også gjort et betydelig arbeid for å styrke dokumentasjon, kompetanse og leveranseprosesser hos oss på integrasjoner. En viktig del av dette har vært å etablere et nært samarbeid med Visma om felles leveranser av integrasjoner mot Visma Enterprise. Det har medført at vi nå gjennomfører felles oppstartsmøte mellom den aktuelle kommunen, Visma og Framsikt. En rekke svakheter i integrasjonene mellom Framsikt og Visma har blitt utbedret på både Visma og Framsikt siden. Samtidig som vi fortløpende gjør forbedringer i dagens integrasjonsløsning jobber vi i tillegg med en modernisert integrasjonsløsning som vil være enda mer robust og stabil.

Andre integrasjoner

Vi har også i Framsikt en integrasjon mot sak/arkiv for å arkivere økonomiplandokumentet. Denne integrasjonen skal også utvides med andre dokumenter i 2021. Det er så langt ingen av våre kommuner som har tatt integrasjonen i bruk. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med kommuner som kan tenke seg å pilot-teste denne integrasjonen. Vi ønsker også å snakke med kommuner som vurderer arkivering av Framsikt data i en arkivkjerne for eksempel fra Visma eller Documaster.

Vi har også tilgjengelig en API-tjeneste for oppdatering av brukere, roller og tilganger I Framsikt. Vi ønsker også her å komme i kontakt med kommuner som ønsker å etablere en slik oppdatering mot AD eller et IDM system.

API-grensesnitt

Vi har i utgangspunktet planlagt å utvide vårt API grensesnitt slik at de integrasjonstjenestene vi har også skal kunne tilbys som web servicer i vår API tjeneste til bruk fra andre systemer. Da vil man fra utsiden kunne hente data fra og oppdatere data i Framsikt på en trygg måte. Denne utviklingen har vært planlagt i 2022. Men med utgangspunkt i behovene hos en av våre nye kommuner som ikke har økonomisystem fra Visma eller Unit4 så kan det bli aktuelt å framskynde denne utviklingen slik at vi kan tilby API grensesnitt i løpet av 2. halvår 2021.

 

Videre oppfølging

Vi ser fram til å kunne tilby gode og robuste integrasjoner i fortsettelsen i tråd med deres behov. Ta kontakt med Jo Inge, Morten eller Support hos oss for mer informasjon om integrasjoner.

 

Jo Inge Bræin                                                       Morten Bigseth
Salgsansvarlig/ Ass Daglig leder                              Salgsrådgiver
+47 480 17 767                                                            +47 917 56 940
joinge@framsikt.no                                                morten@framsikt.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Mange nye Framsikt-kunder i 2020!

Vi fryktet det verste – at vi knapt ville få en ny kommune med på laget – når Norge stengte ned i mars. Derfor var det med stor takknemlighet at vi tidlig opplevde at kommunene fortsatt tok seg tid til å se hva Framsikt kan bistå med – og noen ble sågar så varme i Teams-trøya på hjemmekontoret at de booket oss til demoer på nett!

Mål og strategier i handlingsplanen

Asker kommune har utarbeidet en veiledning til bruk av mål, strategier, oppdrag og oppgaver. Vi synes denne veiledningen er en veldig god begrepsdefinisjon og vil derfor dra den fram her. Du kan også lese om hvordan Framsikt støtter bruk av mål og strategier i handlingsplanen. 

Mål og strategi

Ny funksjonalitet for bedre kontroll med budsjett til nye tiltak

Framsikt og Bergen kommune har gjennom vinteren og våren utviklet en ny funksjonalitet i Rapportering hvor budsjettmidler på nye økonomiplantiltak kan automatisk avsettes til et sentralt ansvar og så tilbakeføres når tjenesteområdet rapporterer at tiltaket er startet opp eller fullført. Avsetting skjer i starten av året, og tilbakeføringen skjer løpende i forkant av hver rapportering. Funksjonaliteten har god støtte for begrunnelse av både avsetting og tilbakeføring fra både tjenesteområdet og økonomifunksjonen.

Share This
X