Karmøy med Norges beste økonomiplan – igjen

17

Desember, 2020

Under årets Brukerforum ble prisen for Beste kommunale økonomiplan 2021-2024 delt ut til den kommunen som hadde publisert den beste økonomiplanen basert på et sett kriterier.

Prisen for den beste økonomiplanen er fagprisen og dermed kanskje også den mest prestisjetunge prisen. Agenda Kaupang, NKKF og Framsikt har samarbeidet om å kartlegge hvordan kommuner lager og bruker økonomiplanene som styringsverktøy.

Prisen ble kåret av Agenda Kaupang v/ Bjørn Brox.

Juryen har bestått av Asbjørn O Pedersen fra NKK og Bjørn A Brox fra Agenda Kaupang AS. Økonomiplanene er gjennomgått av studenter ved Universitetet i Agder i november 2020. Juryen har laget kriterier for kåringen og kvalitetssikret gjennomgangen av dokumentene.

 

Evalueringen som ligger til grunn for prisen, gjøres ut fra et sett kriterier knyttet til økonomisk kontroll, effektivitet, målstyring og enkelhet.

Vi håper denne kåringen inspirerer til økt innsats for å lage gode styringsdokumenter i norske kommuner.

 

Finalistene kjennetegnes av de i stor grad oppfyller hovedkriteriene i analysen. Det ene er at den viser at den bidrar til sunn økonomi – økonomiplanen skal bidra til både finansiell kontroll og effektiv drift. Det andre er at den bidrar til gode leveranser – Det er ikke tilstrekkelig å ha god økonomistyring, kommunene skal også levere gode tjenester til innbyggerne. Det tredje hovedkravet er at det er enkelt å forstå, at økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy.

Det vektlegges at de tre finalistene har klart å håndtere alle kravene som ligger i hovedkriteriene, men samtidig at de alle har litt forskjellige styrker og svakheter. Det er ikke sånn at det finnes perfekte planer. Alle de tre har både gode beskrivelser av økonomien i kommunen og bruker nøkkeltall for finans for å tydeliggjøre. De viser også kostnader og kvalitet sammenlignet med andre kommuner.

De fire som kom best ut av gjennomgangen – og som ble nominert til årets fagpris – var Bergen, Klepp, Gjøvik og Karmøy kommune.

Og vinneren ble…

 

Karmøy kommune

Bjørn Brox, Agenda Kaupang, trekker her fram at det Karmøy er spesielt gode på, og som de nesten er alene om, er 10-årg investeringsbudsjett. Kommuneloven stiller krav om fireårig. Noen kommuner har lengre planleggingshorisont, noe som åpenbart er fornuftig. Karmøy fikk også plusstegn i margen for å sammenligne seg systematisk med andre kommuner.

 

Vi gratulerer!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Nå starter skattejakten!

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er blitt en gullgruve for kommunene. Det kan virke som om noen kommuner...

Videre utvikling av Framsikt-verktøyet sommeren 2021

Det vil også i sommer skje betydelig videreutvikling av Framsikt-verktøyet i forkant av budsjettsesongen i høst. Allerede kommende uke er det første oppdatering av Framsikt til våre pilot-kommuner mandag 28. Juni og til øvrige kommuner torsdag 1. juli. Fredag 2. juli er det webinar med informasjon om ny funksjonalitet.

Share This
X