Klimabudsjettering i Framsikt

14

mai, 2020

Framsikt har utviklet funksjonalitet for å lage klimabudsjett i modulene Analyse og Økonomiplan. Dette arbeidet skjedde i 2019 i tett samarbeid med Bergen kommune. En rekke kommuner benyttet funksjonaliteten til å lage klimabudsjett i Økonomiplanen for 2020-2023. Funksjonaliteten var en første versjon og funksjonaliteten blir nå utviklet i forbindelse med arbeidet med Økonomiplanen for 2021-2024. Det pågår også et svært interessant arbeide blant flere kommuner (med Hamar, Trondheim og Oslo Kommune i spissen) for å lage en veileder for klimabudsjettering i kommunene.

Framsikt har i løpet av mars og april hatt møter om behov for funksjonalitet i klimabudsjett og klimarapportering med Hamar kommune som er aktive i arbeidet med veilederen samt Bergen kommune, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Frogn kommune. Dette har vært veldig givende diskusjoner og vi samlet disse kommunene til et felles digitalt møte 8. mai i år. Vi planlegger videre å utvikle viktige forbedringer i registreringen av klimatiltak i løpet av juni måned, samt ytterligere mer funksjonalitet i løpet av sommeren.

Aktuelle forbedringer er muligheten til å skille tiltak i kategorier som vises i ulike tabeller med ulikt kolonnevalg (for eksempel for reduksjon), mulighet til å definere måleindikatorer for klimatiltak og bedre kobling til økonomiske tiltak i Økonomiplanen ellers. Det skal også bli mulighet til å kontere tiltak og gi tilgang til funksjonen for Klimatiltak i deler av organisasjonen slik at man kan delegere arbeidet med å legge inn egne klimatiltak. Det vil også bli status på klimatiltak slik at man kan skille mellom tiltak som er med i økonomiplanen og ønskede tiltak. Videre skal det i Rapportering bli mulig å rapportere status på klimatiltak.

Vi skal også arbeide videre med funksjonalitet for å automatisk opprette klimatiltak som oppdrag i Virksomhetsplan slik at denne modulen kan benyttes til oppfølging av gjennomføringen av klimatiltaket gjennom året med delegering og oppgaver. Det vil videre bli arbeidet med en mulighet for å registrere klimaeffekt på investeringer, økonomiplantiltak og oppdrag ellers i Framsikt for slik sett å kunne samle klimaeffekten av beslutninger ellers i kommunen. Disse vil så kunne vises samlet sammen med Klimabudsjettet. Det er også startet diskusjoner og ideutvikling i forhold til en mulig funksjonalitet for å registrere eget utslipp i de ulike virksomhetene i kommunen. Dette som et supplement til rapportering gjennom Miljøfyrtårnet og Klimapartner. Framsikt har også en dialog med Asplan Viak om hvordan deres arbeid med Klimakost og klimatiltak kan samspille med Framsikt.

Vi kommer tilbake med ny status i arbeidet knyttet til Klimabudsjett og Klimarapportering før sommerferien.

Vil du høre med om det vi hittil har utviklet, og de videre planene i klimabudsjett og klimaregnskap, kan du delta i webinaret «Presentasjon av hvordan Framsikt kan benyttes som verktøy til klimabudsjettering og klimaregnskap» som vil holdes den 18. juni.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Share This
X