Framsikt er oppdatert med total-rangeringene fra NHOs Kommune-NM 2016.  Tabellene kan innlemmes i en analyse, eksporteres som bilde eller som excel fil.

Share This
X