Kostra-tallene for 2018 i Framsikt

11

Mars, 2019

Fredag 15. mars vil SSB publisere de foreløpige Kostra-tallene for 2018. Disse vil være tilgjengelig i Framsikt fra mandag 18.mars kl 08.00 for kommuner og fylkeskommuner. Oppdateringen vil ha samme omfang som nå mht. hvilke tabeller fra SSB som inngår.

Samtidig som vi henter inn de nye Kostra-dataene fra SSB vil Framsikt oppdatere indikatorer som vi beregner fra andre Kostra-indikatorer. Det gjør at vi, også for 2018, kan tilby Kostra-data for kommuner som er i sammenslåing, og med det samme antall indikatorer som vi har nå.

Framsikt vil i forbindelse med oppdateringen gjennomføre en ny kvalitetssikring av indikatorer i Framsikt. Dette gjelder også forklaringstekster og indikatornavn.

Framsikt gir brukere en advarsel i forhold til bruk av data i Analyse under oppdateringen fra fredag 15.mars. Vi sender også ut e-post til alle brukere når Analyse er oppdatert. Denne vil som før inneholde brukernavn til brukeren og forklaring av hvordan man får nytt passord om dette er glemt.

Nye kommunenummer

Kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag har fått nye kommunenummer etter sammenslåingen av fylkene til Trøndelag. SSB vil publisere data for 2018 på det nye kommunenummeret, mens data for 2015-2017 vil komme på det gamle kommunenummeret. I Framsikt vil vi sette dette sammen til en sammenhengende serie for 2015 til 2018 og knyttet dette til det nye kommunenummeret.

 

Tidligere analyser

Når nye Kostra-tall oppdateres i Framsikt skifter vi også rapporteringsår i Framsikt Analyse. Analysetekster som er skrevet tidligere blir liggende på forrige år. Disse kan hentes fram i tekstfeltene ved bruk av knappen «Historikk dokumenter». Vi oppfordrer også til å arkivere dokumenter som er produsert i løpet av året i dokumenteksporten i Analyse.

 

Oppdatere analysemaler

Framsikt vedlikeholder fortløpende våre standard-maler for Analyse. Dere kan oppdatere deres egne maler for Analyse med utvalg fra våre standardmaler med knappen «Gjenopprett» under indikatortabellen på et rapporteringsområde. Her kan dere f.eks. velge utvalget fra malen «Framsikt standard økonomianalyse».

SSB har varslet forsinkelse for noen tabeller med pleie og omsorgsdata. Disse vil oppdateres i Framsikt så snart de er klare.

Ny funksjonalitet i Framsikt Analyse

Framsikt Analyse oppdateres med ny funksjonalitet etter arbeidstid onsdag 13. mars (pilotkommuner 11.mars). Vi kan da tilby en ny analysefunksjon for sysselsettingsstatistikk hvor man kan arbeide med analyse av sysselsettingsutviklingen i næringer, for både sysselsatte som er bosatt i kommunen og ikke bosatte. Funksjonen vil også inneholde mulighet for sammenligning med andre, samt å ta fram visninger av egen sysselsettingsutvikling mot landet og andre i fylket.

Det vil også være flere andre forbedringer i funksjonaliteten blant annet kan man gjøre standardvalg for om man ønsker justering av tallene for behovet og prisjustering der dette er en mulighet, samt hvilke grafer som skal være med i dokumentet før bruker starter analysearbeidet (oppsett analyseprosess). Det er i de neste oppdateringene planlagt flere utvidelser i Analyse for å gjøre innholdet i modulen enklere tilgjengelig blant annet en ny funksjon hvor man fritt kan sette sammen indikatorer og publisering av Kostra-analyser på web.

Kostra-data i andre moduler

Framsikt har nylig fått en ny funksjon for «Min Side» hvor man kan sette samme informasjon fra de ulike modulene i dashboards. Her kan man også bruke innhold fra Analyse.

Framsikt Rapportering, som benyttes av mange til å lage årsrapport, får også i denne oppdateringen en rekker forbedringer i forhold til utnyttelsen av Kostra-data. Funksjonen for månedsrapport får en ny folder for analyse av Kostra-indikatorer i årsrapporten. Brukeren kan både legge inn analysetekst for eget område samt på den enkelte indikator.

Web-publiseringen av årsrapporten får funksjonalitet for interaktive Kostra-tabeller slik at tabellene med Kosta indikatorer kan ekspanderes for å vise grafene som er valgt ut per indikator samt analyseteksten som er skrevet på indikatorene. Kommunene kan her velge å vise flere grafer, herunder sammensatte grafer med flere indikatorer. Det er også mulige å definere egne maler som bare viser Kostra-analyser slik at modulen Rapportering nå også kan brukes til å publisere nøkkeltallshefter på web.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Share This
X