Kundehistorier

Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen

For Nordre Follo var særlig ønsket om et bedre system for politikerspørsmål en av grunnene til at de valgte å ta i bruk Politikermodulen fra Framsikt. Etter å ha brukt modulen i budsjettprosessen, kan Inger-Lise Klevset, spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune, fortelle at den har innfridd.

Bedre struktur i planarbeidet

Bedre struktur i planarbeidet

Gjennom å bruke Framsikts Planmodul har vi fått ryddet opp i strukturer og begreper. Det henger bedre sammen. Når du skal jobbe i Framsikt så legger det føringer for standardisering, som gjør at du må rydde i og definere begrep ordentlig, sier Røhme.

Framsikt gir oss den røde tråden

Framsikt gir oss den røde tråden

Siden Ålesund begynte å bruke Framsikt i 2018, har de vært gjennom en kommunesammenslåing, der fem kommuner ble en. De fant fort ut at det ble vanskelig å ta utgangspunkt i de ulike kommunenes tidligere planer. Dermed startet et helt nytt planarbeid, noe som passet bra med utviklingen av Planmodulen i Framsikt.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

X