Brukerforum 2019

26. – 27. november

Moxy hotel, Hellerudsletta

Framsikt ønsker velkommen til en åpen fagkonferanse

Brukerforum er en fagkonferanse som er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring, også dem som ikke er kunder av Framsikt. Årets konferanse vil berøre tema som;

Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, innblikk i våre verktøy og ikke minst kompetanseheving som gjør at våre brukere kan utnytte våre verktøy enda bedre.

En viktig del av konferansen er at kommunene selv forteller om sine erfaringer. Vi legger til rette for toveis dialog, slik at man får tid til utdypende spørsmål og gjerne også diskusjon om de temaene det enkelte foredrag tar opp. Vårt ønske er at konferansen skal være en læringsarena for oss alle.

Har du ikke meldt deg på enda? Det er fortsatt ledige plasser.

Har du spørsmål til konferansen?

Kontakt oss - landingsside

X