Lars Bjerke

K

Rådmann i Asker kommune

Lars Bjerke har lang erfaring som rådmann i Asker – en av Norges største kommuner. Han har i tillegg blant annet mange års erfaring som helse- og omsorgsdirektør i både Bærum og Drammen.

Lars er også prosjektleder/rådmann i Nye Asker kommune som er en fusjon av kommunene Hurum, Røyken og Asker. Den nye kommunen bygges etter rammeverket for FN bærekraftsmål. Kommunen vil i 2020 være Norges 8 største med ca 95000 innbyggere, 6000 ansatte, ca 6 mrd i budsjett og tilhørende nye Viken region.

Asker kommune vant innovasjonsprisen 2017 og var i finalen for OECD sin pris i offentlig innovasjon 2018. Kommunen definerer en helt ny kommunerolle, «kommune 3.0», der  knyttet medborgerskap, samskaping og utvikling av nye ledelses og styringsformer er stikkord.

– Innovasjon dreier seg om å åpne opp, lytte til innbyggerne, tørre å gjøre ting annerledes og ta utgangspunkt i de faktiske behovene der ute i samfunnet. Så må vi som ledere lage bedre strukturer, og tillate at man gjør feil. Jeg sier til mine ansatte: gjør fem feil i året, men lær av dem, sier rådmann Lars Bjerke.

 

X