C#/.Net-utvikler integrasjoner

Vi søker en dyktig IT-ingeniør/Utvikler som skal arbeide med utvikling av integrasjoner mellom vårt skybaserte produkt for virksomhetsstyring og ulike ERP og fagsystemer. Vår SaaS- tjeneste Framsikt har på få år blitt markedsleder for kommunal virksomhetsstyring. Verktøyet er et avansert multi-tenant forretningssystem som brukes av 160 kommuner og mer en 10.000 brukere. I 2020 vokste både brukertrafikk og omsetning med mer enn 40%. I 2020 omsatte Framsikt for 51,8 millioner og sikter mot å passere 100 millioner i i omsetning i 2022. Løsningen driftes på Microsoft Azure og bruker en rekke Azure-tjenester.

Flere kunder bygger en omfattende digital og “enterprise” virksomhetsstyring på våre produkter, og stiller stadig nye krav til drift og integrasjon. Vi skal sikre høy tilgjengelighet og høy ytelse samtidig som driften skal skje kostnadseffektivt. Det krever kontinuerlig utvikling av våre drifts- og integrasjonskonsepter og vår arkitektur.

Våre løsninger er i dag integrert med både med ERP systemer, IDM og andre løsninger. Vi opplever stor etterspørsel etter integrasjoner fra våre kunder, og forventer at etterspørselen bare vil øke i åra framover. Vi ser for oss både å utvikle omfattende støtte for API baserte tilknytning til andre systemer, samt utnytte mulighetene som ligger i i robotisering/AI

 

Du vil i tillegg til utviklerstillingen få en sentral arkitektrolle i vårt team for drift og integrasjon for å bidra til at Framsikt fortsetter å ligge i forkant i å utnytte den siste Azure-teknologien og tar i bruk de mulighetene som ligger i skyen. Du vil også bli involvert i automatisering av vårt drifts og integrasjonsmiljø.

Verktøyet utvikles i tett partnerskap med innovative norske kommuner. Framsikt har 60 ansatte fordelt på Bø i Vesterålen, Sandvika, Lillehammer og Bangalore i India. Vi er også i ferd med å etablere kontor i Bodø. Framsikt har et tett partnerskap med Microsoft (Gold Partner), Visma og KPMG. En av våre siste kunder, Oslo kommune, vil være Norges så langt største Azure-baserte leveranse.

Framsikt er eid 50,1% av Visma og inngår i en rekke faglige nettverk for produktutvikling, arkitektur og it-sikkerhet i Visma konsernet.

Vi søker deg som har disse kvalifikasjonene:

   • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
   • Dokumentert erfaring med utvikling i C#, .NET Core og SQL, samt å skrive enhetstester.
   • Du har gjerne erfaring med utvikling basert på skyplattformen Azure og bruk av tjenester og teknologier i denne som for eksempel Azure Service Bus, Azure Web Apps, Azure Storage, Azure SQL, Azure DevOps
   • Det er et pluss om du har Cloud competency sertifiseringen til Microsoft eller har motivasjon og forutsetninger for å ta denne sertifiseringen.
   • Du har erfaring med utvikling og drift av integrasjoner med forretningsystemer basert på web service/REST, og gjerne erfaring med ulike typer authentiseringsmekanismer som for eksempel OAuth og OpenIdConnect.

Vi legger vekt på at du har disse personlige egenskapene:

    • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
    • Liker å drive igjennom endringer og oppnå resultater
    • Holder deg faglig oppdatert på eget initiativ
    • Er nysgjerrig på nye trender og har evne til å kunne formidle dette
    • Klarer å tenke langsiktig i en operativ hverdag

Om du kjenner deg igjen i dette, bør du ta en samtale med oss!

Framsikt forvalter viktig informasjon for norske kommuner. Du må være norsk statsborger eller tilfredsstille de kravene som normalt stilles til sikkerhetsklarering i norsk offentlig virksomhet.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige betingelser, karrieremuligheter i voksende kunnskapsbedrift, lærings- og utviklingsmuligheter ift IT, entreprenørskap og virksomhetsstyringssystemer som vil være attraktivt i mange bedrifter og bransjer.

Arbeidssted:

Arbeidssted vil være vårt hovedkontor i Bø i Vesterålen eller ved et av kontorene våre i Sandvika, Lillehammer eller Bodø. Noe reisevirksomhet til kontoret vårt i Bangalore må påregnes post-korona samt til kontoret i Bø i Vesterålen om Sandvika blir daglig arbeidssted.

I Vesterålen får du rike muligheter til å nyte friluftsliv på havet, til sykkel, på randonee eller på fjelltur.

Kontakt:

Øyvind Stavenes, tlf. 952 62 130

Søknad sendes via Finn.no

Frist:

Søk nå, vi intervjuer fortløpende!

X