Lillian Skår

K

Spesialrådgiver, Budsjett og styring Ski kommune.

Lillian er utdannet revisor fra Høyskolen i Oslo (2001-2004) og har siden 2016 jobbet som økonomirådgiver i Ski kommune. Hun har flere års erfaring som revisor i både privat og offentlig sektor.

Ski kommune slår seg sammen med Oppegård kommune og blir fra 1.1.20 Nordre Follo kommune. Den nye kommunen vil ha omlag 60 000 innbyggere og 3,5 mrd i driftsbudsjett. Nordre Follo kommune har fokus på innovasjon og tjenesteutvikling, med visjonen Nær og nyskapende.

X