Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Nikolai Astrup (H)

K

Digitaliseringsminister

Nikolai Astrup ble utnevnt til digitaliseringsminister i januar 2019. Han er også medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid.

Som digitaliseringsminister har han ansvar for IKT-politikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråden har også ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg har statsråden ansvaret for Altinn, næringsrettet IKT, Digital21, og ressurser til IKT-forskning.

Fra januar 2018 til januar 2019 var Astrup utviklingsminister. Nikolai Astrup er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk fra 2000 og mastergrad i europeisk politikk og styring fra 2005, begge fra London School of Economics and Political Science. Han har vært innvalgt på Stortinget fra 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. På Stortinget har Astrup vært medlem i energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen og Finanskomiteen. Astrup var ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva 2001–2008. Astrup er gift og har tre barn. 

Les mer om Nikolai her.

X